NFZ: ponad 500 osób poparło deklarację wprowadzenia tzw. sugar tax

Profesorowie medycyny, konsultanci krajowi i wojewódzcy, cenione w środowisku medycznym autorytety, przedstawiciele organizacji zrzeszających pacjentów odpowiedzieli na apel Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o poparcie wprowadzenia opłaty prozdrowotnej w Polsce. Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów trafił już pod obrady Rządu.

„Z niepokojem obserwujemy systematycznie rosnącą liczbę osób z nadwagą i otyłością. Otyły jest już co czwarty dorosły Polak. Niestety, problem ten coraz częściej również dotyczy dzieci. Według Światowej Organizacji Zdrowia polskie dzieci tyją najszybciej w Europie” – podkreśla na wstępie deklaracji Adam Niedzielski, prezes NFZ. Fundusz opublikował dokument 12 lutego br. na swojej stronie internetowej.

Deklaracja jest apelem skierowanym do autorytetów medycznych, ekspertów, konsultantów w różnych dziedzinach medycyny, w szczególności diabetologii, onkologii i kardiologii, a także przedstawicieli organizacji skupiających pacjentów, m.in. z cukrzycą typu 2, o poparcie wprowadzenia opłaty prozdrowotnej. Według projektu Ministerstwa Zdrowia środki pozyskane z tej opłaty trafią m.in. do budżetu NFZ i zostaną przeznaczone na leczenie. Jednak przede wszystkim mają oddziaływać na zachowania konsumenckie Polaków, które w istotny sposób wpływają na nasze zdrowie.

Na groźne dla zdrowia i życia skutki nadmiernej konsumpcji cukru w Polsce Fundusz zwracał uwagę już w lutym 2019 roku, publikując raport „Cukier, otyłość – konsekwencje”. Wynika z niego, że z roku na rok spożycie cukru w Polsce rośnie, osiągając dzisiaj nawet 50 kg na jedną osobę. Nie chodzi o cukier tradycyjny, lecz ten dodawany do wysokoprzetworzonej żywności, którą kupujemy każdego dnia. Wnioski płynące z raportu nie są optymistyczne. Już za pięć lat w Polsce o niemal 1/3 wzrośnie liczba pacjentów z cukrzycą typu 2 i nadciśnieniem tętniczym. Obecnie na cukrzycę choruje blisko 3 miliony Polaków.

„Troska o zdrowie Polaków wymaga zdecydowanych działań, dlatego liczę, że inicjatywa wprowadzenia opłaty prozdrowotnej spotka się z przychylnością i aprobatą ze strony autorytetów medycznych, środowiska akademickiego i organizacji zrzeszających Pacjentów. W związku z narastającym problemem niewłaściwego stylu życia, w tym postępującą falą otyłości wśród dzieci i młodzieży za konieczne uważam podjęcie działań, których efektem będzie realna zmiana nawyków żywieniowych i odpowiedzialne traktowanie własnego zdrowia” – zaznacza w deklaracji prezes Adam Niedzielski.

Poparcie dla opłaty prozdrowotnej wyraziło już ponad 500 cenionych przedstawicieli świata nauki, w tym konsultantów krajowych i wojewódzkich, dyrektorów szpitali, reprezentantów organizacji zrzeszających pacjentów.