Pielęgniarka – zawód niebezpieczny

„Pielęgniarka i położna to zawody o podwyższonym ryzyku, ze względu na rodzaj pracy, szeroki zakres obowiązków, wykonywanie licznych zadań w bezpośrednim kontakcie z pacjentem i w otoczeniu skomplikowanych urządzeń i aparatury medycznej” – podkreśla Zofia Małas, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Potwierdza to wynik ankiety przygotowanej przez NIPiP dotyczącej stosowania agresji wobec tej grupy zawodowej. Spośród 817 przepytanych pielęgniarek i położnych tylko 49 nie spotkało się z zachowaniami agresywnymi, natomiast 768 doświadczyło agresji podczas wykonywania zawodu w placówkach ochrony zdrowia i innych instytucjach.

„Ta agresja staje się codziennym elementem naszej pracy” – wyjaśniała Mariola Łodzińska wiceprezes NiPiP.

Najczęściej agresywni są pacjenci – aż 84,5 proc. ankietowanych miało z tym do czynienia. Także rodziny pacjentów zachowują się agresywnie. 616 spośród przepytanych znalazło się w takiej sytuacji. 219 ankietowanych skarżyło się na agresję ze strony znajomych chorego.

Odziały szpitalne to te miejsca, w których najczęściej (41 proc.) dochodzi do agresji wobec personelu medycznego. 13 proc. ankietowanych wskazało na placówki POZ, 12,5 proc. szpitalne oddziały ratunkowe, 9,8 proc. szpitale psychiatryczne, a szpitale psychiatryczne – 7,3 proc.

Co proponuje samorząd? Chce systemu monitoringu i możliwości szybkiego zgłaszania (np. dzięki przyciskowi alarmowemu) aktów przemocy.