Tomasz Baran powołany na wiceprezesa, Tomasz Ołdak członkiem zarządu PBKM

Rada nadzorcza Polskiego Banku Komórek Macierzystych (PBKM) podjęła uchwałę o powołaniu Tomasza Barana na stanowisko wiceprezesa spółki, jednocześnie powołując Tomasza Ołdaka do pełnienia funkcji członka zarządu z dniem 1 marca br., podała spółka.

„Rada nadzorcza emitenta powołała z dniem 1 marca 2020 roku pana Tomasza Ołdaka do pełnienia funkcji członka zarządu, na wspólną pięcioletnią kadencję, która rozpoczęła się w dniu 19 maja 2016 roku. Jednocześnie, również w dniu 27 lutego 2020 roku, rada nadzorcza spółki podjęła decyzję o powierzeniu z tym samym dniem panu Tomaszowi Baranowi, członkowi zarządu spółki funkcji wiceprezesa zarządu. Mając powyższe na uwadze skład zarządu spółki prezentuje się następująco:

– Jakub Baran – prezes zarządu;

– Tomasz Baran – wiceprezes zarządu [od 1 marca 2020 roku].

– Marcin Radziszewski – członek zarządu;

– Tomasz Ołdak – członek zarządu [od 1 marca 2020 roku]” – czytamy w komunikacie.

„Tomasz Ołdak jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie w 1996 roku uzyskał tytuł magistra biologii. W 2001 roku, broniąc pracę doktorską na temat bankowania krwi pępowinowej do celów klinicznych uzyskał stopień naukowy doktora nauk biologicznych. W 2004 roku był stypendystą Stem Cell Excellence Centre na Uniwersytecie w Cardiff (Wielka Brytania). Tomasz Ołdak w 2007 roku rozpoczął pracę na stanowisku kierownika laboratorium w Polskim Banku Komórek Macierzystych S.A. („Spółka”). Od 2010 roku pełnił w spółce funkcje – dyrektora ds. technologii, od 2013 – dyrektora laboratoriów grupy kapitałowej PBKM S.A., a w 2017 roku został dyrektorem ds. badań i rozwoju. Jest także, współzałożycielem i członkiem zarządu w spółce zależnej Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. – FamiCordTx S.A.” – czytamy dalej.

Polski Bank Komórek Macierzystych został założony w 2002 roku i zajmuje się pozyskiwaniem, przetwarzaniem i wieloletnim przechowywaniem komórek macierzystych pochodzących z krwi pępowinowej i innych tkanek popłodowych. Celem działalności PBKM jest zapewnienie dziecku lub członkom rodziny szybkiego dostępu do materiału biologicznego, który może być stosowany w nowoczesnych terapiach. Spółka zadebiutowała na GPW w 2016 r.

(ISBnews)