ABM ogłasza wyniki pierwszego konkursu na wsparcie niekomercyjnych badań klinicznych

Prezes Agencji Badań Medycznych (ABM) dr n. med. Radosław Sierpiński zatwierdził listę rankingową zawierającą wyniki pierwszego konkursu ABM na wsparcie niekomercyjnych badań klinicznych.

Pod koniec września ubiegłego roku, ABM ogłosiła pierwszy konkurs na realizacje projektów badawczo – naukowych dotyczących niekomercyjnych badań klinicznych, na którego cel zaplanowano 100 mln zł dofinansowania.

Do Agencji w terminie konkursowym wpłynęło 78 wniosków o łącznej wartości blisko 1,5 mld zł. Średnia wartość projektu wyniosła około 17 547 374 zł. Największą liczbę wniosków złożono w obszarze onkologii oraz kardiologii.

Do oceny merytorycznej zostało skierowanych 77 wniosków z obszarów: pediatrii, neonatologii, neurologii, hematologii, radioterapii, onkologii oraz kardiologii. Całkowita wartość budżetów projektów skierowanych do oceny merytorycznej wynosiła 1 293 791 816,28 zł.

„Tak duże zainteresowanie konkursem i blisko piętnastokrotne przekroczenie alokowanego budżetu pokazuje silny mandat i potrzebę powstania Agencji Badań Medycznych” – podsumowuje dr n. med. Radosław Sierpiński, Prezes Agencji.

Mając na uwadze ogromne zapotrzebowanie na podejmowanie niekomercyjnych badań klinicznych oraz wysoki poziom naukowy konkursu Prezes Agencji Badań Medycznych podjął decyzję o podniesieniu pierwotnej alokacji konkursu ze 100 mln zł do 462 997 769,97 zł.

Zwiększenie alokacji do wskazanego poziomu pozwoli na sfinansowanie 28 projektów z następujących obszarów: kardiologii (10 projektów), onkologii (8 projektów), pediatrii (5 projektów), neurologii (3 projekty) oraz hematologii (2 projekty).