Neuca rekomenduje 8,65 zł dywidendy na akcję za 2019 r.

Zarząd Neuki rekomenduje wypłatę dywidendy z zysku za 2019 r. w wysokości 8,65 zł na akcję, czyli o 17% więcej niż przed rokiem, podała spółka.

„Zarząd Grupy rekomenduje wypłatę dywidendy z zysku za 2019 rok w wysokości 8,65 zł na akcje, czyli o 17% więcej niż przed rokiem. W sumie na wypłatę dywidendy w bieżącym roku spółka może przeznaczyć ponad 37 mln zł” – podała Neuca w komunikacie.

Grupa Neuca jest liderem rynku hurtowej sprzedaży leków. Łączny udział spółek z grupy Neuca w krajowym rynku hurtu aptecznego na koniec 2019 r. wyniósł 29,2%.

(ISBnews)