NFZ ogranicza planowe operacje. Powód? Brak krwi

W celu ograniczenia zużycia zapasów krwi i preparatów krwiopochodnych, Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) zaleca w okresie od 23 do 29 marca 2020 r. stopniowe ograniczanie przyjęć, a od 30 marca br. wstrzymanie przyjęć pacjentów na zabiegi operacyjne wykonywane planowo.

Ograniczenie dotyczy w szczególności:

endoprotezoplastyki dużych stawów
dużych zabiegiów korekcyjnych kręgosłupa
zabiegów naczyniowych na aorcie brzusznej i piersiowej
pomostowania naczyń wieńcowych;
nefrektomii;
histerektomii.

„Decyzja o odroczeniu terminu zabiegu powinna być podejmowana indywidualnie w odniesieniu do każdego pacjenta, u którego ma być wykonana operacja, z uwzględnieniem jego aktualnego stanu klinicznego i ryzyk wynikających z przeprowadzenia leczenia operacyjnego w późniejszym terminie.

Pacjentom, co do których zostanie podjęta decyzja o odroczeniu operacji, należy wyznaczyć kolejny termin zabiegu” – czytamy w komunikacie.

Aktualizacja kolejki powinna być przeprowadzona z uwzględnieniem daty zgłoszenia się pacjenta ze skierowaniem u świadczeniodawcy – przypomina Fundusz.