Biomed-Lublin zawarł umowę dot. rejestracji Onko BCG 100 na rynku tureckim

Biomed-Lublin zawarł z turecką firmą farmaceutyczną Valentis Laboratuvarlari Ilac San ve Tic Anonim Sirketi umowę dotyczącą współpracy w zakresie rejestracji, dostawy i dystrybucji produktu leczniczego o nazwie handlowej Onko BCG 100, podała spółka.

Na podstawie umowy emitent udzieli dystrybutorowi prawa do sprzedaży i dystrybucji ONKO na terytorium Turcji, po uzyskaniu rejestracji produktu na tym rynku, podano.

Spółka współpracuje z Valentis od 2016 roku, sprzedając produkt na zasadzie import permit, tj. bez rejestracji produktu w Turcji, co w ocenie Biomedu-Lublin istotnie ogranicza możliwości sprzedażowe produktu, podkreślono.

„Na mocy umowy Valentis zarejestruje produkt na rynku tureckim, a następnie Biomed będzie dostarczać produkt do dystrybutora, zaś dystrybutor będzie go sprzedawać na terytorium. Strony określiły umownie prognozowany roczny poziom zamówień produktu o charakterze niewiążącym na okres 5 lat, który zwiększa się w każdym roku obowiązywania umowy. Strony ustaliły, że w każdym roku obowiązywania umowy dystrybutor składać będzie plan kroczący (rolling forecast) na okres kolejnych 12 miesięcy, który po potwierdzeniu przez Biomed będzie uznawany za wiążący. Łączna minimalna wartość zamówień w pierwszych 5 latach obowiązywania umowy po rejestracji produktu została określona przez strony na poziomie 40 mln zł” – czytamy w komunikacie.

Umowa została zawarta na czas określony 10 lat (okres podstawowy), począwszy od daty uzyskania rejestracji produktu na rynku tureckim, a następnie będzie automatycznie przedłużać się na kolejne 5-letnie okresy dodatkowe. Umowa może być wypowiedziana, jeśli produkt nie uzyska rejestracji na rynku tureckim.

W opinii zarządu Biomedu-Lublin podpisanie umowy pozwoli na rejestrację produktu na rynku tureckim, a następnie na skokowy wzrost sprzedaży oraz na dywersyfikację kanałów sprzedaży produktu Onko BCG, zgodnie z przyjętą strategią spółki, podsumowano.

Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek jest polską firmą farmaceutyczną działającą od 1944 roku. Firma zajmuje się produkcją preparatów leczniczych (leki na receptę, wyroby medyczne oraz odczynniki laboratoryjne, stosowane w laboratoriach biochemicznych i medycznych). Spółka jest notowana na głównym rynku GPW od 2015 r.

(ISBnews)