Oleszczuk nie jest prezesem AstraZeneca

„Jarek Oleszczuk odchodzi z AstraZeneca po ponad 3,5 roku pracy ze skutkiem natychmiastowym” – poinformowała firma na swojej stronie internetowej. Powodów tej decyzji nie podano.

„To nie była decyzja chwili, od dawna myślałem o odejściu z korporacji. Od dawna nie było nam po drodze” – wyjaśnia w rozmowie z ISBzdrowie Oleszczuk.

Pytany o plany na przyszłość odpowiada, że pracuje obecnie nad 3 projektami z zakresu life science.

„Teraz mam czas, by mocniej się zaangażować w te prace. Koncentrujemy się na tworzeniu wsparcia dla polskiego sektora biotechnologii, poszukiwaniu nowych cząsteczek, zdobywaniu finansowania na badania” – mówi nam Oleszczuk.

Oleszczuk był m.in. Prezesem Zarządu Abbott Laboratories Poland, Prezesem Zarządu AbbVie Polska, Prezesem Zarządu AbbVie Belgia i Luksemburg. Jest autorem lub współautorem ponad 100 publikacji w światowych periodykach naukowych. Ukończył studia medyczne w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, doktorat obronił w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, zdobywając Nagrodę Prezesa Rady Ministrów.

W latach 2010-2014 był związany z INFARMA, najpierw, jako członek Rady Nadzorczej, a następnie członek Zarządu i Skarbnik. Kierował też pracami LAWG – zrzeszeniem amerykańskich firm farmaceutycznych w Polsce. Był pomysłodawcą oraz motorem raportu o kosztach pośrednich przygotowanego przez INFARMA we współpracy z EY. Wraz z The Work Foundation oraz Pracodawcami RP opracował raport Fit4Work badający szeroko pojęte koszty pośrednie związane z chorobami układu kostno-stawowego. Kampania Fit4Work została wyróżniona nagrodą Magellana.

W latach 2014-2016 był również członkiem zarządu PHARMA.BE – zrzeszenia firm farmaceutycznych i biotechnologicznych Belgii i Luksemburga, obejmującym ponad 130 firm członkowskich. W ramach zarządu PHARMA.BE kierował pracami grup roboczych Task Force Budget oraz Task Force Communication. Był współarchitektem i negocjatorem historycznego „Paktu Przyszłości” między branżą farmaceutyczną a Ministerstwem Zdrowia i Opieki Społecznej Belgii. Pakt Przyszłości wyznaczył ramy budżetu lekowego na lata 2016-2018 oraz wprowadził szereg reform mających na celu poprawę dostępności leków innowacyjnych dla pacjentów w Belgii.

Urodził się w Lublinie, ponad 15 lat spędził zagranicą, pracował w USA, Szwajcarii, Belgii, Wielkiej Brytanii, Francji oraz Czechach. Biegle posługuje się językiem angielskim. Włada również językiem francuskim i niemieckim w stopniu zaawansowanym oraz rosyjskim i holenderskim w stopniu początkującym. Był wielokrotnie nagradzany za swoja działalność charytatywną. Jest Kawalerem Orderu Uśmiechu.

Jego żona, Agnieszka, jest doktorem nauk medycznych, specjalistą okulistyki. Ma troje dzieci. Jest zapalonym golfistą i biegaczem.