Rząd chce wprowadzić telemedycynę i rehabilitację na szeroką skalę

Placówki ochrony zdrowia będą wyposażone w szybkie łącza internetowe i sprzęt umożliwiający prowadzenie zdalnej diagnostyki medycznej. Równolegle, osoby starsze i niepełnosprawne będą wyposażane w urządzenia i usługi umożliwiające wykonywanie codziennych aktywności (w tym korzystanie z usług ochrony zdrowia) w sposób zdalny. Na ten cel Fundusz Szerokopasmowy zostanie wsparty dotacją z budżetu państwa w wysokości 87 mln zł – czytamy w komunikacie po posiedzeniu Rady Ministrów. Rząd przyjął projekt ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

To w praktyce oznacza wprowadzenie na możliwie szeroką skalę rozwiązań telemedycyny. Do tej pory procedury te (poza wyjątkami) nie były refundowane przez NFZ.

Jednocześnie zakłada się, że jeszcze w 2020 r. – zamiast 1 stycznia 2021 r. – zostanie uruchomiony Fundusz Szerokopasmowy, „w celu zapewnienia obywatelom możliwości dostępu do podstawowych usług społecznych, które mogą być realizowane on-line. Fundusz zostanie zasilony dotacją z budżetu państwa” – czytamy w komunikacie.

Ratownicy jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego zachowają uprawnienia potrzebne do udzielania pierwszej pomocy (w przypadku wygaśnięcia ważności zaświadczeń albo szkoleń, czy też terminów akredytacji dla szkół pielęgniarskich).
Dokumenty do Narodowego Funduszu Zdrowia przekazywane będą drogą elektroniczną – dodaje KPRM.

Ustawa ma wejść w życie, co do zasady, z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.