Szpital Kliniczny w Poznaniu dostał 9,62 mln zł na walkę z chorobami układu krążenia

Ministerstwo zdrowia podpisało ze Szpitalem Klinicznym Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu umowę o dofinansowanie ze środków unijnych. Przedsięwzięcie będzie realizowane pod nazwą „PROKARDIO – modernizacja ośrodka kompleksowej diagnostyki, leczenia chorób układu krążenia”. Beneficjentem jest jeden z wiodących ośrodków diagnostyki i leczenia schorzeń sercowo-naczyniowych w Polce.

Inwestycja zakłada modernizację specjalistycznego ośrodka kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia oraz doposażenie w niezbędną aparaturę medyczną. W ramach projektu kupione będą m.in. pompy, systemy monitorujące i łóżka dla dwóch kluczowych oddziałów zajmujących się chorobami układu krążenia:
• Oddziału Kardiologii – Pododdział Kardiologii „F” oraz
• Oddziału Kardiochirurgii i Transplantologii wraz z Pododdziałem Pooperacyjnym.

„Realizacja projektu w znaczący sposób poprawi możliwość diagnozowania i leczenia chorób układu krążenia, które są jedną z głównych przyczyn zachorowalności i zgonów ludności Polski. Dzięki poprawie jakości infrastruktury szpitala większa liczba pacjentów będzie mogła być objęta opieką szpitalną na najwyższym poziomie, obejmującą wykonywanie zabiegów operacyjnych według najwyższych standardów medycyny oraz innych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych” – zaznacza MZ w komunikacie.

Inwestycja realizowana będzie od czerwca 2020 r. do marca 2021 r. przy wsparciu środków Programu Infrastruktura i Środowisko oraz budżetu państwa. Całkowity koszt projektu to ponad 9,62 mln zł, z czego środki przekazane przez Ministerstwo Zdrowia to blisko 8 mln zł.