Celon Pharma miał 9,41 mln zł zysku netto, 9,64 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020

Celon Pharma odnotowało 9,41 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2020 r. wobec 6,49 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 9,64 mln zł wobec 6,68 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 30,86 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 27,09 mln zł rok wcześniej.

„Wartość uzyskanych przychodów ze sprzedaży w ramach I kwartału 2020 roku osiągnęła łącznie poziom 30,9 mln zł. Przychody stanowiły wyłącznie sprzedaż produktów na rynku krajowym i eksportowym. W I kwartale 2020r nie rozpoznano jednorazowych przychodów typu milestone. W porównaniu z I kwartałem 2019r osiągnięto wzrost zarówno w sprzedaży krajowej (o 16%) do poziomu 26,8 mln PLN jak i eksportowej (o 2%) do poziomu 4,1 mln zł. Wzrost krajowy nastąpił na większości produktów, w tym Salmexie oraz Ketrelu. O ile Ketrel jest na ścieżce stabilnego (15-20%) wzrostu rok do roku, to wzrost sprzedaży krajowej Salmexu o ok. 10% jest, zdaniem zarządu, wynikiem marcowego zwiększania zakupów wyniku pandemii COVID-19” – czytamy w raporcie.

Wzrost sprzedaży eksportowej do poziomu 4,1 mln zł (o 2%) możliwy był w wyniku zawartej w styczniu 2020 r. umowy z GSK dającej prawo odblokowania sprzedaży na znaczącej części rynków eksportowych, podano także.

„Faktyczne realizacje sprzedaży eksportowej nastąpiły w 2 połowie marca w wyniku naturalnych procesów produkcyjno-logistycznych. Spółka jest w trakcie dynamicznego wzrostu tego segmentu. W II kwartale 2020r lek będzie wprowadzany do obrotu na dwóch nowych, dużych rynkach europejskich – Francji i Włoszech” – zapowiedziano także w raporcie.

Celon Pharma jest zintegrowaną firmą biofarmaceutyczną zajmującą się badaniami, rozwojem, wytwarzaniem oraz sprzedażą produktów farmaceutycznych. Zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2016 r.

(ISBnews)