Lewiatan postuluje wzmocnienie prestiżu i znaczenia zawodu farmaceuty

Jutro sejmowa komisja zdrowia będzie rozpatrywała projekt ustawy o zawodzie farmaceuty. Konfederacja Lewiatan z zadowoleniem przyjęła usunięcie z projektu ustawy przepisów poszerzających kompetencje samorządu aptekarskiego. Proponuje też wprowadzenie zmian dotyczących usług zdrowotnych i opieki farmaceutycznej.

„Popieramy pomysły, których celem jest wzmocnienie prestiżu i znaczenia zawodu farmaceuty oraz lepsze wykorzystanie wiedzy, kompetencji i doświadczenia naszych farmaceutów. Jesteśmy zadowoleni, że ministerstwo zdrowia poparło nasze postulaty i usunęło przepisy poszerzające kompetencje samorządu aptekarskiego, które prowadziły do uczynienia go, kosztem państwa, faktycznym regulatorem rynku farmaceutycznego w Polsce” – mówi cytowany w komunikacie Arkadiusz Grądkowski, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Pandemia koronawirusa negatywnie wpłynęła na gospodarkę, w tym rynek apteczny, który po jednostkowym wzroście obrotów, wywołanym paniką w marcu, teraz notuje spadki w porównaniu z ubiegłym rokiem.

Konfederacja Lewiatan proponuje też wprowadzenie kilku zmian do projektu ustawy o zawodzie farmaceuty. Chodzi o rezygnację z dodatkowego urlopu szkoleniowego dla farmaceutów czy uzgodnienie możliwie szerokiego katalogu usług, które mogłyby świadczyć apteki i farmaceuci.