Master Pharm miał 0,79 mln zł zysku netto, 0,96 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020

Master Pharm odnotował 0,79 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2020 r. wobec 1,1 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 0,96 mln zł wobec 1,6 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 14,92 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 14,99 mln zł rok wcześniej.

„Głównymi powodami zmniejszenia zysku operacyjnego i zysku netto w analizowanym okresie, pomimo przychodów na porównywalnym poziomie co w pierwszym kwartale 2019, to wzrost kosztów a wśród nich głównie odpisów amortyzacyjnych nabytych od spółki Avet Pharma aktywów niematerialnych na które składają się prawa autorskie do produktów i znaków towarowych. Drugim najistotniejszym czynnikiem jest wzrost wartości odpisów na niespłacone w terminie należności” – czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2020 r. wyniósł 0,78 mln zł wobec 1,67 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Master Pharm prowadzi działalność w zakresie produkcji i wprowadzania do obrotu suplementów diety i innych środków żywnościowych posiadających właściwości wspomagające zdrowie, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, kosmetyków, wyrobów medycznych oraz preparatów spożywczych. Spółka zadebiutowała na GPW w 2016 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 71,22 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)