MZ: stopniowo zlikwidujemy szpitale jednoimienne

Jak podał na briefingu prasowym minister zdrowia Łukasz Szumowski „w tych regionach, gdzie działają dwa szpitale jednoimienne planowany jest powrót jednego z nich do dawnej działalności”. „Nawet na Śląsku, gdzie sytuacja jest obecnie najtrudniejsza (dziś zanotowano tam 204 przypadki, z 235 w całym kraju – przyp. red.) nie brakuje miejsc w szpitalach” – podkreślił Szumowski.

ISBzdrowie postanowiło zapytać resort zdrowia czy gotowy jest już plan owego wygaszania i jak on będzie przebiegał?

„Informujemy, że będziemy ograniczali liczbę szpitali jednoimiennych w niektórych regionach. Analizowana jest możliwość uruchomienia w niektórych szpitalach jednoimiennych innej działalności szpitalnej. Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia i wojewodowie analizują jaka jest rola i obłożenie szpitali jednoimiennych. Wkrótce powinny zostać podjęte pierwsze decyzje dotyczące ograniczenia liczby szpitali jednoimiennych w tych regionach, w których rzeczywiście jest to możliwe, czyli najczęściej w tych, w których występuje więcej niż jeden taki podmiot. Brany jest pod uwagę także taki scenariusz, by w części szpitali jednoimiennych wyodrębnić działalność zakaźną i uruchomić inną działalność szpitalną. Takie zmiany będą wprowadzane stopniowo, wziąwszy pod uwagę sytuację epidemiologiczną w danym regionie” – czytamy w odpowiedzi MZ.