W Rzeszowie odbył się pionierski zabieg kardiochirurgiczny

14 maja 2020 r. w kierowanej przez dra hab. n.med. prof. UR Kazimierza Widenkę Klinice Kardiochirurgii z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie odbyła się pionierska implantacja stentgraftu piersiowego Valiant Navion 69-letniemu pacjentowi z rozwarstwieniem w aorcie piersiowej. Zabieg przeprowadził dr n. med. Maciej Kolowca z zespołem.

Stentgraft Valiant Navion cechuje się zwiększoną giętkością i łatwością wprowadzania do wąskich i krętych tętnic biodrowych dzięki niskiemu profilowi systemu. Umożliwia leczenie tętniaków, rozwarstwień i pourazowych pęknięć aorty u pacjentów, którzy do tej pory nie kwalifikowali się do zabiegu endowaskularnego. Według dra Kolowcy Valiant Navion ma następujące zalety: niski profil systemu wprowadzającego; egronomiczną konstrukcje stentgraftu; lepszą kontrolę poprzez większą elastyczność stentgraftu; stożkową konstrukcję stengraftu (co 6mm).