NIA: przepisy ws. dyżurów aptek w czasie epidemii są nie racjonalne

Przepisy dotyczące ustalania rozkładów godzin pracy aptek, w tym także dyżurów w porze nocnej powinny być uchylone, ponieważ przewidziane w nich normy są rażąco nieadekwatne do istniejących warunków – głosi uchwała podjęta przez Naczelną Radę Aptekarską.

Naczelna Rada Aptekarska podjęła uchwałę w sprawie zasad i warunków pełnienia dyżurów aptek ogólnodostępnych w porze nocnej, niedziele i święta oraz inne dni wolne od pracy w związku z epidemią SARS-CoV-2.

Zdaniem NRA, należy prowadzić normę prawną zawierającą upoważnienie dla wojewody do fakultatywnego ustalania w drodze zarządzenia planu dyżurów aptek.

Plan dyżurów powinien obejmować wyłącznie apteki prowadzone przez podmioty zawierające umowę na realizację recept.

Plan dyżurów powinien być uzgadniany z dyrektorem wojewódzkiego oddziału NFZ oraz konsultowany z radami właściwych okręgowych izb aptekarskich.