POLMED: jesteśmy na dobrej drodze do uporządkowania rynku wyrobów medycznych w Polsce

„Decyzja Narodowego Funduszu Zdrowia o budowie Centralnego Rejestru Wyrobów Medycznych podniesie racjonalność wydatków publicznych i zwiększy dostęp pacjentów do leczenia. Ma się tym zająć specjalnie powołany Zespół. Cieszymy się, że postulat o którym mówimy od lat został wysłuchany” – pisze Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED.

Najważniejszym zadaniem Zespołu będzie ujednolicenie zasad weryfikowania i rozliczania wyrobów medycznych przez Oddziały Wojewódzkie NFZ. „Jeżeli uda się ten cel zrealizować, możemy mówić o prawdziwej innowacji procesowej która zoptymalizuje proces zawierania umów oraz rozliczania zrealizowanych zleceń – już dziś ten proces jest prostszy dzięki elektronizacji zlecenia” – podkreśla Izba.

„W przeszłości mieliśmy sytuacje, w których poszczególne OW w różny sposób interpretowały zalecenia Centrali. Zdarzało się również, że konkretne produkty podlegały publicznemu finansowaniu tylko w wybranych regionach. Powodowało to zakłócenia w dostępie do wyrobów oraz potęgowało biurokrację. Teraz ma się to zmienić” – czytamy dalej.

„Z dużym uznaniem odnosimy się do obecnych działań NFZ. Jesteśmy pewni, że powołany Zespół opracuje przedmiotową koncepcję, a ta znacząco przyczyni się do usprawnienia szeregu procesów w zakresie kontraktowania świadczeń na wyroby medyczne. Dzisiaj każdy z oddziałów NFZ zawiera ze Świadczeniodawcą osobną umowę której elementem jest załącznik z ofertą wyrobów wraz z limitem finansowym – wyznaczonym przez Ministerstwo Zdrowia. W związku z tym świadczeniodawcy muszą składać oferty na wyroby medyczne osobno, a na dodatek składają je nie centralnie tylko do każdego oddziału NFZ oddzielnie. Z każdym z oddziałów z osobna muszą też rozliczać zrealizowane zlecenia” – wyjaśnia cytowany w komunikacie Mirosław Padjasek, wiceprezes POLMED-u.

„Centralny Rejestr Wyrobów Medycznych pozwoli na zwiększenie jakości przekazywanych danych rozliczeniowych przez świadczeniodawców realizujących zlecenia na wyroby medyczne, a także ograniczy występowanie wątpliwości dotyczących kwalifikacji danego produktu do odpowiedniego limitu finansowania” – dodaje.