Służby MSWiA zostaną objęte nadzorem Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Państwowa Inspekcja Sanitarna MSWiA przejdzie w lipcu b.r. pod nadzór Państwowej Inspekcji Sanitarnej. „Ma to na celu ujednolicenie prowadzonych kontroli i działań nadzorczych” – podał resort spraw wewnętrznych i administracji.

„To dobre rozwiązanie, które z całą pewnością sprawdzi się w praktyce. Naszym głównym celem jest wzmocnienie działań prowadzonych przez inspektorów, także w kontekście służb podległych MSWiA. Jeden podmiot odpowiedzialny za nadzór sanitarny jest gwarancją dobrego funkcjonowania inspekcji” – podkreślił cytowany w komunikacie Błażej Poboży, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Jak przypomina MSWiA zadania i uprawnienia obu instytucji nie różnią się od siebie. Państwowa Inspekcja Sanitarna przejmie zadania dotyczące nadzoru sanitarnego m.in. nad Policją, Państwową Strażą Pożarną i Strażą Graniczną, które dotychczas wykonywała Państwowa Inspekcja Sanitarna MSWiA. Połączenie PIS i PIS MSWiA ujednolici praktykę działania i ramy prowadzonych kontroli.

„Zmianie nie ulegnie zakres kontroli i nadzoru nad warunkami higienicznymi, sanitarnymi i zdrowotnymi – zmieni się jedynie instytucja przeprowadzająca te czynności. Nowelizacja ma zatem charakter organizacyjny i porządkujący” – powiedział Poboży.

Dotychczasowi inspektorzy sanitarni MSWiA staną się pracownikami Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zmiana zakłada również ciągłość wydanych przez PIS MSWiA zezwoleń, pozwoleń i innych aktów administracyjnych, jak również ważność zaleceń pokontrolnych.

W Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSWiA w całym kraju jest obecnie zatrudnionych 75 osób. Decyzja o połączeniu obu instytucji zapadła w grudniu 2019 r. Zmiany w strukturze organizacyjnej sanepidu i likwidacja od 1 lipca 2020 r. Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSWiA to niektóre rozwiązania zawarte w nowelizacji ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, którą w lutym podpisał prezydent Andrzej Duda.