Zdalna opieka kardiologiczna w czasach pandemii COVID-19

„W oddziałach Grupy American Heart of Poland wstrzymaliśmy przyjęcia planowe, ale pacjenci powinni pamiętać o tym, aby w razie jakichkolwiek wątpliwości, skontaktować się ze specjalistą. Postanowiliśmy zadbać o dostępność telekonsultacji, porad recepturowych i usługi Tele EKG. Telemonitoring serca to zdalna opieka kardiologiczna, która zapewnia użytkującym pacjentom bezpieczeństwo przez 24 godziny na dobę. Zastosowanie u pacjentów zdalnego monitoringu serca 18-krotnie przyspiesza wykrycie groźnych dla życia zaburzeń rytmu serca i zmniejsza ryzyko pobytu w szpitalu o 46%” – komentuje Bartosz Sadowski, Prezes Zarządu American Heart of Poland.

W ramach usługi Tele EKG pacjent otrzymuje osobisty aparat monitorujący, dzięki któremu może wykonać badanie EKG w dowolnym miejscu 24h na dobę. Wynik badania jest automatycznie raportowany do Kliniki Serca 24, gdzie dedykowany zespół specjalistów pełni całodobowy dyżur i podejmuje decyzję co do dalszych kroków. W razie zagrożenia zdrowia i życia może wezwać Zespół Ratownictwa Medycznego. Obecnie usługi telemedyczne działają we wszystkich placówkach należących do Grupy AHP nie przerywając ciągłości świadczeń podczas pandemii koronawirusa.

„W leczeniu chorób serca ważna jest systematyczność. Nie możemy przerwać terapii ze względu na panującą pandemię. W wielu przypadkach monitoring serca jest konieczny, aby uchwycić pierwsze oznaki pogorszenia stanu zdrowia. Niejednokrotnie są to zmiany, których pacjent nie poczuje – pojawiają się wyłącznie w zapisie EKG lub transmisji z wszczepionego kardiowertera-defibrylatora. Często drobna interwencja, polegająca np. na zmianie dawkowania leków pozwala na uniknięcie zaostrzenia choroby, czy hospitalizacji. W ciągu każdego roku pacjenci wykonują za pośrednictwem Kliniki Serca 24 ok. 10 200 badań, z czego przeszło połowa to badania alarmowe. W efekcie usługa Tele EKG w Klinice Serca 24 przekłada się bezpośrednio na wydłużenie i poprawę jakości życia pacjentów” – komentuje Paweł Kaźmierczak, Dyrektor Medyczny, Członek Zarządu American Heart of Poland.

Według raportu Berg Insight, „Connected Care in Europe” w 2022 roku z systemów telemedycznych będzie korzystać już 16,5 mln Europejczyków, o 10 mln więcej niż w roku 2016. Od 2016 r. prawo dopuszcza możliwość udzielania świadczeń zdrowotnych w Polsce na odległość. Jak wynika z raportu firmy doradczej i analitycznej PMR, polski rynek usług telemedycznych w 2018 r. wart był 4,1 mln złotych. Zgodnie z prognozami, jeszcze sprzed wystąpienia pandemii COVID-19, do 2023 r. miał osiągnąć 143,4 mln złotych, a dynamika jego wzrostu na przełomie tych lat miała wzrosnąć z 24 do 29 proc. Dla porównania, globalna wartość rozwiązań z zakresu telemedycyny powinna osiągnąć do 2026 r. wartość 185,66 mld USD (w 2018 r. wynosiła 14,6 mld USD).