ABM szuka dyrektora Wydziału Nauki i Komercjalizacji

Agencja Badań Medycznych (ABM) ogłasza nabór na stanowisko dyrektora Wydziału Nauki i Komercjalizacji. Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za analizę trendów rozwojowych i rozwiązań systemowych w zakresie badań w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu występujących w Polsce i na świecie.

Do obowiązków dyrektora należeć będzie także:
Prowadzenie prac związanych z przygotowaniem i aktualizacją metodologii procesów analitycznych wykorzystywanych przez Agencję;
Przygotowywanie analiz na potrzeby działalności Agencji, szczególnie w zakresie kierunków badań własnych oraz innych działań statutowych;
Tworzenie i koordynowanie krajowych oraz międzynarodowych sieci badawczych w zakresie kierunków badawczych kluczowych dla poprawy ochrony zdrowia oraz promocji nauk medycznych w oparciu o badania naukowe;
Reprezentowanie Agencji w krajowych oraz międzynarodowych organizacjach naukowych finansujących krajowe i międzynarodowe badania naukowe;
Współpraca naukowa ze środowiskiem akademickim w zakresie podejmowania wspólnych inicjatyw naukowych i badawczych;
Opracowanie i wdrożenie strategii komercjalizacji badań współfinansowanych przez Agencję;
Identyfikacja rozwiązań o potencjale komercjalizacyjnym w projektach finansowanych przez Agencję oraz promowanie potencjału komercyjnego projektów finansowanych przez Agencję;
Tworzenie narzędzi wspierania działań innowacyjnych (venture capital, akcelerator innowacji, etc).

Kandydat musi mieć tytuł naukowy doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu lub biomedycznych; minimum 10-letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym lub w kierowaniu zespołem w obszarze zarządzania badaniami naukowymi; zarządzania badaniami klinicznymi lub komercjalizacją nauki i technologii; doświadczenie w pozyskiwaniu i rozliczaniu dużych projektów grantowych; doświadczenie w pisaniu publikacji naukowych, raportów i analiz dotyczących rozwiązań biomedycznych lub rynku medycznego; znać język angielski w mowie i piśmie.

Dodatkowe wymagania to:
Znajomość ustawy o Agencji Badań Medycznych;
Znajomość przepisów o finansach publicznych;
Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office;
Pozytywne nastawienie do wykonywanej pracy;
Kreatywność, zaangażowanie i chęć rozwoju.

Osoby zainteresowane osoby powinny przesłać życiorys w terminie do dnia 12 czerwca br. roku na adres mailowy: rekrutacja@abm.gov.pl. W tytule wiadomości proszę wpisać „dyrektor Wydziału Nauki i Komercjalizacji 18/ABM/2020”. Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami odbędzie się online.