OZZL sprzeciwia się wprowadzeniu tzw. „listów intencyjnych”

Zarząd Krajowy OZZL zdecydowanie sprzeciwia się wprowadzeniu do ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty przepisu o tzw. „listach intencyjnych” zapewniających dodatkowe punkty w postępowaniu kwalifikacyjnym, dających pierwszeństwo w odbywaniu szkolenia specjalizacyjnego i gwarantujących zatrudnienie w określonej jednostce prowadzącej szkolenie – czytamy w oświadczeniu.

„W ocenie OZZL, podobnie jak praktycznie wszystkich środowisk i organizacji lekarskich, powyższe rozwiązanie przyczyni się do powstania patologicznych zachowań będących wyrazem nepotyzmu i korupcji. Może również podzielić środowisko lekarskie, skutkując brakiem zaufania zarówno do organów nadzorczych, jak i kolegów i koleżanek lekarzy” – podkreśla Krzysztof Bukiel, przewodniczący OZZL.

ZK OZZL uznaje dotychczasowe rozwiązania opierające postępowanie kwalifikacyjne do szkolenia specjalizacyjnego na wyniku powszechnego Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego za jedyną wystarczająco sprawiedliwą i przejrzystą formę weryfikacji kompetencji Studentów Kierunków Lekarskich i Lekarsko-Dentystycznych.

„Zwracamy się do Parlamentarzystów RP o spowodowanie aby przedmiotowy przepis nie pojawił się w ostatecznej wersji ustawy” – podsumowuje Krzysztof Bukiel.