Projekt onkologiczny Ryvu Therapeutics ma ok. 22,4 mln zł dofinansowania z NCBR

Ryvu Therapeutics zawarło umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) na dofinansowanie projektu „Nowe, małocząsteczkowe leki immunomodulujące w terapii opornych nowotworów” na kwotę blisko 22,4 mln zł, podała spółka.

Wartość całkowita netto projektu to ponad 35,8 mln zł, a jego realizacja zaplanowana jest na okres styczeń 2020 – grudzień 2023. NCBR przyznało spółce dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1 „Szybka Ścieżka”, podano.

Ryvu Therapeutics tym samym będzie kontynuowało rozpoczęte wcześniej badania nad wybranymi celami z obszaru immunoonkologii, które potwierdziły ich wysoki potencjał terapeutyczny, co było jednocześnie przesłanką do złożenia wniosku do NCBR.

„Celem prac jest wyłonienie kandydata na lek na etapie I fazy klinicznej, małocząsteczkowego modulatora odpowiedzi immunologicznej pacjenta przeciwko komórkom rakowym. Głównym założeniem projektu jest opracowanie ściśle spersonalizowanej terapii, która będzie miała potencjał przezwyciężenia ograniczeń towarzyszących obecnym immunoterapiom” – czytamy w komunikacie.

Analiza publicznie dostępnych oraz komercyjnych baz danych wykazała, iż małocząsteczkowe związki rozwijane przez Ryvu, dla których prace są aktualnie najbardziej zaawansowane, mają szansę na uzyskanie statusu leku pierwszego w swojej klasie, podkreślono.

„Niewątpliwie immunoonkologia zrewolucjonizowała podejście do terapii nowotworów. Immunoterapia ze względu na swą charakterystykę i mechanizm działania daje szansę na stworzenie skutecznej terapii dla pacjentów z agresywnymi, opornymi na leczenie nowotworami. Dzięki dofinansowaniu z NCBR będziemy mogli nieprzerwanie kontynuować nasze badania w tym obszarze” – podsumował dyrektor ds. naukowych i wiceprezes Ryvu Therapeutics Krzysztof Brzózka, cytowany w materiale.

Ryvu Therapeutics zostało założone w 2007 r. (jako Selvita), obecnie zatrudnia 150 naukowców, z których 80 posiada stopień naukowy doktora. Ryvu Therapeutics jest notowane na głównym rynku GPW.

(ISBnews)