Wotum wobec min. Szumowskiego. Bez zaskoczeń

Zgodnie z przewidywaniami Sejm odrzucił w nocy czwartku na piątek (z 4 na 5 czerwca) wniosek Koalicji Obywatelskiej o wotum nieufności wobec ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego. Za udzieleniem wotum nieufności Szumowskiemu opowiedziało się 213 posłów, przeciwko było 237, nikt nie wstrzymał się od głosu.

„Jestem przekonany, że pan minister będzie oceniony przez historię jako jeden z najlepszych ministrów zdrowia w Europie w tym czasie, jeśli nie najlepszy” – bronił swojego ministra premier Morawiecki. Jak dodawał „w takim trybie podejmuje się decyzje, które są czasami obarczone błędem”.

Z kolei Szumowski podkreślał, że głosowanie w jego sprawie nie jest głosowaniem za albo przeciw ministrowi zdrowia, to jest głosowanie za albo przeciw faktom, za albo przeciw polityce hejtu, fałszu i mowy nienawiści.