Ruszyła kampania „Razem dla serca – bo liczy się czas

Niewydolność serca to jedno z najważniejszych wyzwań zdrowotnych w naszym kraju. Pod względem liczby hospitalizacji z tego powodu Polska piastuje niechlubne pierwsze miejsce wśród krajów OECD. A śmiertelność z nią związana jest – niestety – porównywalna do większości nowotworów. Dlatego pacjenci zrzeszeni w różnych stowarzyszeniach kardiologicznych połączyli siły i zainicjowali kampanię „Razem dla serca – bo liczy się czas!”. Przypominają w niej, że na niewydolność serca co godzinę umiera 16 osób.

Według najnowszych danych na niewydolność serca dziś choruje już 1 200 000 osób, czyli znacznie więcej niż przed paru laty. Skąd takie dramatyczne wzrosty? Postęp w medycynie pozwolił ratować życie osobom po zawale, jednak zawał jako trwałe uszkodzenie serca, zwykle kończy się jego niewydolnością. Osoby z tą chorobą wymagają właściwej, koordynowanej opieki oraz odpowiedniej farmakoterapii, która pozwala uniknąć zaostrzeń choroby. Bez tego bardzo szybko ponownie dochodzi u nich do epizodu kardiologicznego, który kończy się hospitalizacją i pogorszeniem stanu zdrowia lub wręcz śmiercią. Niestety większość chorych nie otrzymuje takiego wsparcia, jakiego potrzebują z przyczyn systemowych.

Efekt? W 2019 w wyniku zaostrzenia choroby do szpitala trafiło 279 tys. osób a 142 tys. osób zmarło. Wartość refundacji świadczeń z powodu niewydolności serca w zeszłym roku wyniosła 1 676 mln zł i była aż o 867 mln zł wyższa niż w 2014 r. (wzrost o 107%). Na wartość tą jednak złożyły się głównie świadczenia udzielone w ramach leczenia szpitalnego – aż 95% (sic!), czyli 1 588 mln zł.

Środowisko pacjentów upatruje poprawy swojej sytuacji w komplementarnych działaniach: z jednej strony w równym i powszechnym dostępie do tzw. KONSów, czyli Koordynowanej Opieki nad pacjentem z Niewydolnością Serca, a z drugiej w dostępie do optymalnej terapii, która redukuje śmiertelność, zmniejsza liczbę uciążliwych hospitalizacji będących konsekwencją zaostrzeń choroby, a także poprawia tak ważną dla chorych jakość życia.

Sprawą postanowili zająć się także polscy posłowie: „O ile mamy super osiągnięcia w kardiologii inwazyjnej, np. leczymy zawały na światowym poziomie, to potem gdzieś gubimy tych pacjentów. Ich 3-5 letnia przeżywalność po takim incydencie jest mniejsza niż w Europie. To dla nas impuls do utworzenia specjalnej sejmowej podkomisji, która zwróciłaby uwagę polityków także na problem niewydolności serca” – zapowiada poseł Czesław Hoc. Ciało to ma powstać niedługo.