Huawei Polska przystąpił do Partnerstwa na Rzecz Dostępności

Huawei Polska przystąpił do Partnerstwa na Rzecz Dostępności, inicjatywy w ramach z rządowego programu Dostępność+, podała spółka. To kontynuacja działań firmy na rzecz promowania inkluzji i wyrównywania szans dla wszystkich obywateli, szczególnie w obszarze technologii.

Ideą Partnerstwa na Rzecz Dostępności jest współpraca samorządów, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych na rzecz realizacji założeń Programu Dostępność+. W prace i działania włączane jest środowisko osób z niepełnosprawnościami oraz seniorzy. Wprowadzanie rozwiązań, które ułatwiają dostęp do produktów, usług czy przestrzeni, pozwala wyrównywać szanse wszystkim osobom niezależnie od ich osobistych ograniczeń, podano.

Huawei dołączył do grona obecnych 172 sygnatariuszy Partnerstwa na Rzecz Dostępności, wśród których są m.in. firmy takie, jak Orange, T-Mobile czy Poczta Polska, a także szereg instytucji publicznych i uczelni. Firma jest głównym sponsorem Olimpiad Specjalnych w Polsce, dedykowanych promocji sportu wśród osób z niepełnosprawnością intelektualną, a globalnie prowadzi szereg aktywności przeciwdziałających cyfrowemu wykluczeniu w ramach inicjatywy TECH4ALL.

„Misją Huawei jest walka z wykluczeniami wszelkiego typu przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii. Wierzymy, że tworzone przez nas rozwiązania telekomunikacyjne pozwalają pokonywać bariery, łącząc ze sobą ludzi na całym świecie. Od 15 lat jesteśmy obecni w Polsce i angażujemy się w inicjatywy wspierające integrację społeczną, pomoc potrzebującym oraz tworzenie innowacji technologicznych. Zależy nam, by jak najpełniej wspierać rozwój polskiego społeczeństwa” – powiedział wiceprezes Huawei w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i krajach nordyckich Radosław Kędzia, cytowany w komunikacie.

W przeszłości Huawei współpracował też z Polskim Związkiem Niewidomych i społecznością niewidomych. Wynikiem wspólnych działań jest stworzona aplikacja Facing Emotions, która pozwala osobom niewidomym „zobaczyć” lub doświadczyć emocji na twarzach ludzi, z którymi rozmawiają. Aplikacja wykorzystuje aparat wbudowany w smartfon i sztuczną inteligencję, aby przetłumaczyć siedem uniwersalnych ludzkich emocji na siedem unikalnych dźwięków. Partnerstwo pozwoliło lepiej zrozumieć wyzwania i stworzyć rozwiązanie technologiczne, które jest specjalnie dostosowane do ich potrzeb, przypomniano.

Swoje dotychczasowe działania i doświadczenie w przeciwdziałaniu wykluczeniom Huawei chce wykorzystać do wspierania inicjatyw skupionych wokół Partnerstwa na Rzecz Dostępności.

Chiński koncern Huawei to czołowy podmiot w dostarczaniu najnowszych technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) na świecie.

(ISBnews)