O dziś nowa lista dziedzin priorytetowych w medycynie

Dziś w życie wchodzi rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny.

Na liście priorytetowych dziedzin medycyny pojawiły się trzy nowe specjalizacje: chirurgia dziecięca, choroby zakaźne oraz medycyna paliatywna.

Status priorytetowej dziedziny medycyny straciła ortodoncja.

Aktualna lista priorytetowych dziedzin medycyny:

1) anestezjologia i intensywna terapia;

2) chirurgia dziecięca;

3) chirurgia ogólna;

4) chirurgia onkologiczna;

5) choroby wewnętrzne;

6) choroby zakaźne;

7) geriatria;

8) hematologia;

9) kardiologia dziecięca;

10) medycyna paliatywna;

11) medycyna ratunkowa;

12) medycyna rodzinna;

13) neonatologia;

14) neurologia dziecięca;

15) onkologia i hematologia dziecięca;

16) onkologia kliniczna;

17) patomorfologia;

18) pediatria;

19) psychiatria

20) psychiatria dzieci i młodzieży;

21) radioterapia onkologiczna;

22) stomatologia dziecięca.