KNF zawiesiła procedowanie prospektu InventionMed na wniosek spółki

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zawiesiła – na wniosek spółki – postępowanie w sprawie zatwierdzenia prospektu InventionMed związanego z planowaną zmianą notowań z New Connect na rynek główny GPW , podał InventionMed.

Prospekt związany jest z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii B, C i D. Postępowanie było wszczęte na podstawie wniosku spółki z 30 kwietnia 2019 r., zmienionego w 20 stycznia 2020 r.

„Wniosek o zawieszenie postępowania w sprawie zatwierdzenia prospektu został złożony przez emitenta po dokładnej analizie planów rozwojowych oraz z uwzględnieniem obecnej sytuacji na rynku kapitałowym, w szczególności na rynku NewConnect. Jednocześnie emitent informuje, że nie wyklucza wznowienia postępowania w przyszłości” – czytamy w komunikacie.

InventionMed S.A. to notowana na NewConnect innowacyjna polska spółka technologiczna działająca w segmencie medycznym. Firma specjalizuje się w tworzeniu symulatorów medycznych w technologii wirtualnej rzeczywistości na potrzeby edukacji w dziedzinie dermatologii klinicznej i estetycznej. InventionMed rozpoczął działalność w styczniu 2018 r.

(ISBnews)