MZ: powstał zespół do spraw opieki farmaceutycznej

Minister Zdrowia Łukasz Szumowski powołał Zespół do spraw opieki farmaceutycznej, który zajmie się m.in. określeniem przedmiotu i zakresu opieki farmaceutycznej oraz zasad jej finansowania.

Zgodnie z zarządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw opieki farmaceutycznej, do głównych zadań grupy należeć będzie wskazanie konkretnych rozwiązań i wypracowanie katalogu świadczeń dostosowanych do warunków i potrzeb polskich pacjentów. Grupa zajmie się także określeniem źródła, zasad oraz trybu finansowania opieki farmaceutycznej.W planach nowego zespołu jest również analiza potrzeby przeprowadzenia pilotażu.

W skład 19-osobowego grupy weszli przedstawiciele: resortu zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, Centrum e-Zdrowia, Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, Wojewódzkich Inspektoratów Farmaceutycznych, samorządu zawodowego farmaceuty, uczelni medycznej oraz Konsultant Krajowy w dziedzinie farmacji aptecznej.

Podstawa prawna: Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opieki farmaceutycznej Dz. Urz. Min. Zdr. 2020.49