Minister Zdrowia rozwiązał Zespół do spraw opieki farmaceutycznej

Minister Zdrowia Łukasz Szumowski rozwiązał Zespół do spraw opieki farmaceutycznej, który zajmował się m.in. określeniem przedmiotu i zakresu opieki farmaceutycznej oraz zasad jej finansowania.

Zgodnie z zarządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw opieki farmaceutycznej, do głównych zadań grupy należało wskazanie konkretnych rozwiązań i wypracowanie katalogu świadczeń dostosowanych do warunków i potrzeb polskich pacjentów. Grupa miała się zająć także określeniem źródła, zasad oraz trybu finansowania opieki farmaceutycznej.W planach nowego zespołu jest również analiza potrzeby przeprowadzenia pilotażu.