Pacjenci w Polsce czekają 6 razy dłużej na dostęp do nowych leków

Pacjenci w Polsce czekają 6 razy dłużej na dostęp do nowych leków niż pacjenci w Niemczech. Średni czas uzyskania dostępu do nowych leków dla pacjenta w Europie wynosi 504 dni. W Niemczech zajmuje to średnio tylko 127 dni. Natomiast w Polsce pacjenci czekają średnio 823 dni na dostęp do nowo zatwierdzonych leków – wynika z raportu Europejskiej Federacji Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA) opracowanym przy wsparciu IQVIA.

Wyniki corocznego badania wskaźników WAIT pacjentów przeprowadzonego przez Europejską Federację Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych, pokazują dużą rozbieżność między średnim czasem dostępu pacjenta do leczenia w całej UE i krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Podczas gdy średni czas do uzyskania dostępu do pacjenta po zatwierdzeniu wynosi 504 dni, uzyskanie dostępu w Niemczech zajmuje średnio tylko 127 dni. Jednak w Polsce pacjenci czekają średnio 823 dni na dostęp do nowo zatwierdzonych leków.

Raport pokazuje rozbieżności w dostępie do nowych leków w Wielkiej Brytanii – w Anglii pacjenci czekali średnio na 349 dni na nowe leki, w porównaniu ze średnią 425 dni w Szkocji.
Ze 172 leków zatwierdzonych w okresie czterech lat zakończonym w 2018 r. Niemcy miały najwięcej dostępnych leków, z 147 na rynku. Było to znacznie powyżej średniej europejskiej wynoszącej 85. Najgorszy wynik w UE osiągnęła Litwa, gdzie tylko 21 leków zostało zatwierdzonych.

Inne ustalenia wykazały, że w niektórych krajach tylko 30% produktów jest dostępnych, ale refundowanych na określonych warunkach, co ogranicza dostęp w obrębie grupy pacjentów mających na tę samą chorobę.

Występują również różnice w szybkości dostępu w poszczególnych krajach – w Szkocji dostęp do leku po uzyskaniu pozwolenia na dopuszczenie do obrotu wynosił zaledwie 159 dni, natomiast w przypadku innego – 1798 dni. Nathalie Moll, dyrektor generalny EFPIA, zauważyła, że ​​plan działania organizacji dotyczący strategii farmaceutycznej UE obejmuje cel polegający na zapewnieniu pacjentom dostępu do leków, których potrzebują. Mike Doustdar, członek zarządu EFPIA i przewodniczący Komitetu Dostępu Pacjentów EFPIA dodał: „Te znaczne opóźnienia i niedostępność leków szkodzą pacjentom. Analiza EFPIA / CRA pokazuje, że przyczyny tych problemów są wieloczynnikowe; w tym późne rozpoczęcie oceny dostępu do rynku, wymogi dotyczące powielania dowodów oraz krajowe zasady ustalania cen i refundacji”.

Źródło: pharmaphorum news.