Polski wyrób medyczny wsparciem w walce ze skutkami COVID

Viofor, specjalistyczny wyrób medyczny z zakresu medycyny fizykalnej, to pierwszy niefarmakologiczny wyrób o udokumentowanym klinicznie wpływie na wzmocnienie odporności. Potwierdzone w połowie czerwca 2020 wskazania do stosowania, mogą mieć ważne znaczenie przy zwalczaniu skutków zdrowotnych pandemii COVID-19.

Wciąż nie istnieją żadne specyficzne metody leczenia zakażenia COVID-19. Zmusza to do szukania wsparcia dla farmakologii przez sprawdzone wyroby medyczne, które złagodzą objawy u zarażonych. W nawiązaniu do apeli Ministra Zdrowia i Komisji Europejskiej o poszukiwanie metod leczenia bezpośredniego lub pośredniego pacjentów chorujących na COVID-19 dokonano przeglądu artykułów medycznych dotyczących terapii Viofor.

„W wyniku przeglądu zidentyfikowano publikacje z badań klinicznych i badań przedklinicznych in vitro poświęconych wzmacnianiu układu odpornościowego poprzez Viofor. Na ich podstawie uzyskaliśmy rekomendację do wprowadzenia nowego wskazania do zastosowania: Działanie wzmacniające układ odpornościowy w infekcjach dróg oddechowych” – wyjaśnia cytowana w komunikacie prezes firmy Med & Life Irena Osiak.

To pierwszy wyrób medyczny o działaniu immunokorekcyjnym oraz niefarmakologiczna metoda wzmocnienia odporności. Dobre efekty działania terapii uzyskano w leczeniu infekcji dróg oddechowych, gdzie wymagane stosowanie antybiotyków i/lub sterydów z poziomu 70% przed leczeniem zmniejszyło się do poziomu 30% po zastosowaniu Viofor.
System może być wykorzystywany w wielu przypadkach zarówno leczenia doraźnego, przewlekłego, jak i profilaktyki. Jest to terapia nieinwazyjna, szczególnie zbawienna u osób cierpiących na choroby współistniejące oraz u dzieci. Dodatkowym atutem metody jest możliwość stosowania terapii w warunkach domowych bez udziału terapeuty, dzięki czemu zabiegi mogą być wykonywane w codziennej profilaktyce.
Uzyskanie pozytywnej opinii ekspertów klinicznych oraz rekomendacji przez jednostkę certyfikującą poprzedziły badania zarówno in vivo w odniesieniu do całego organizmu oraz in vitro w odniesieniu do izolowanych z krwi komórek odpornościowych.

Jak działa Viofor? „Pole magnetyczne, jako czynnik fizykalny w formie magnetostymulacji Systemu Viofor JPS, wywiera immunokorekcyjny wpływ terapeutyczny, poprawiając obronne funkcje systemu immunologicznego i w ten sposób wspomagając funkcjonowanie układu odpornościowego. Działanie wzmacniające układ odpornościowy następuje poprzez pobudzenie procesu grasiczozależnego dojrzewania limfocytów T regulacyjnych i uzupełnienia niedoborów tej populacji komórkowej w układzie odpornościowym, a także poprzez obniżenie stężenia czynników prozapalnych i wzrost czynników przeciwzapalnych, poprawiając obronną sprawność układu odpornościowego. Kluczowe znaczenie dla naturalnej odporności ma proces wydzielania melatoniny, która działa immunomodulująco, wpływając na produkcję cytokin, czy pobudzając komórki immunokompetentne do wydzielania opioidów. Jej rolę można porównać do »buforu immunologicznego«, który pobudza procesy odpornościowe, zwłaszcza w stanach ich zaburzenia, np. w wyniku infekcji, immunosupresji, stresu czy zaawansowanego wieku, ale również je hamuje w przypadku nadmiernej aktywacji układu odpornościowego, co ma miejsce w ciężkich infekcjach Covid-19” – tłumaczy profesor Uniwersytet Medycznego w Łodzi dr hab. med. Marta Woldańska-Okońska, chirurg ortopeda-traumatolog.

Specjalista medycyny fizykalnej dodaje, że zabiegi magnetostymulacji Viofor JPS nie zaburzają cyklów dobowych związanych z nocnym wydzielaniem melatoniny. W badaniach próbek krwi zdrowych endokrynologiczne pacjentów nie odnotowano zaburzeń wydzielania melatoniny w surowicy krwi. Udowodnione efekty biologiczne, na poziomie komórkowym i tkankowym, mogą okazać się teraz ważne dla poprawy odporności, zarówno u osób zarażonych koronawirusem SARS-CoV-2, jak i wszystkich będących w grupie ryzyka.