Eksperci pozytywnie oceniają powołanie prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Adama Niedzielskiego na stanowisko ministra zdrowia. Jest merytoryczny, otwarty na dyskusję i argumenty – komentują zgodnie Krzysztof Łanda, b. wiceminister zdrowia i prof. Jacek Jassem, kierownik Katedry i Kliniki Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w rozmowie z ISBzdrowie.

Polecamy: Niedzielski nowym ministrem zdrowia. Nowak prezesem NFZ

Od 12 lipca 2018 r. Adam Niedzielski był zastępcą prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. Operacyjnych, a od 18 lipca 2019 r. – pełniącym obowiązki prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. W październiku 2019 r. został prezesem NFZ.

Przypominamy jakie miał plany po objęciu funkcji prezesa NFZ.

W wywiadzie dla ISBzdrowie, Niedzielski podkreślał, że jego priorytetem jest więcej projektów pro-pacjenckich oraz wdrożenie modelu płacenia za efekt, co miało oznaczać odejście od dotychczasowej filozofii płacenia za procedurę, która jest zero-jedynkowa albo nie jest zrealizowana.