Bayer przejmuje brytyjską spółkę biotechnologiczną KaNDy Therapeutics

KaNDy Therapeutics, brytyjska spółka biotechnologiczna zajmująca się badaniami klinicznymi, zostanie przejęta przez Bayer. Firma KaNDy Therapeutics zakończyła badania kliniczne fazy IIb cząsteczki NT-814, pierwszego, niehormonalnego antagonisty receptorów neurokinin 1 i 3 do doustnego przyjmowania raz dziennie. Opublikowano pozytywne wyniki leczenia częstych objawów okołomenopauzalnych: uderzeń gorąca i nocnych potów (objawów naczynioruchowych). Rozpoczęcie badania klinicznego fazy III przewidywane jest na rok 2021. Po wprowadzeniu do obrotu, NT-814 może wygenerować przychody ze sprzedaży na poziomie ponad 1 mld euro.

Zgodnie z postanowieniami umowy, Bayer dokona płatności 425 mln USD z góry, a następnie będzie przekazywać kolejne transze w kwocie do 450 mln USD za ukończenie poszczególnych etapów prac – aż do wprowadzenia leku na rynek. Kolejne potencjalne wpłaty (również rzędu setek milionów dolarów) będą wiązały się z osiągnięciem określonych celów sprzedażowych. Finalizacja transakcji podlega zwyczajowo przyjętym warunkom – wymaga zgody urzędu antymonopolowego. Zamknięcie tego ostatniego etapu przewidywane jest na wrzesień 2020 roku.

Nawet 75% kobiet w okresie okołomenopauzalnym doświadcza objawów naczynioruchowych, które negatywnie wpływają na jakość ich życia. Objawy te mogą utrzymywać się przez kilka lat, a także wiążą się ze znacznymi i wciąż rosnącymi kosztami dla systemu ochrony zdrowia i gospodarki.

„Dzięki temu przejęciu Bayer poszerzy listę opracowywanych przez siebie leków, dodając potencjalną nową metodę doustnego, niehormonalnego leczenia kobiet w okresie okołomenopauzalnym” – podkreślił cytowany w komunikacie Stefan Oelrich, członek zarządu spółki Bayer i dyrektor Bayer Pharmaceuticals.

„Wierzymy, że ten potencjalnie przełomowy lek zostanie optymalnie opracowany i stanie się skuteczną metodą leczenia objawów okołomenopauzalnych, pozwalającą na niestosowanie hormonów” – dodaje dr Mary Kerr, współzałożycielka i CEO KaNDy Therapeutics Ltd.

Wcześniej w tym roku Bayer ogłosił poszerzenie współpracy z Evotec – nowy, pięcioletni program współdziałania na wielu płaszczyznach w celu opracowania szeregu kandydatów na leki w terapii zespołu policystycznych jajników (PCOS), najczęstszej choroby endokrynologicznej kobiet. Z kolei w styczniu 2020 roku przedstawiciele Bayer podpisali umowę licencyjną z Daré Bioscience, na podstawie której uzyskano wyłączność dystrybucji na rynku amerykańskim innego związku, będącego obecnie na etapie badań klinicznych (niehormonalnego środka antykoncepcyjnego, podawanego dopochwowo raz w miesiącu).

NT-814 to podawany doustnie silny, niehormonalny, selektywny antagonista receptorów neurokinin 1 i 3. Zmniejsza objawy naczynioruchowe poprzez modulację grupy wrażliwych na estrogeny neuronów (neuronów KNDy) w podwzgórzu, które u kobiet okołomenopauzalnych stają się nadaktywne na skutek niedoboru estrogenów i zaburzają mechanizmy termoregulacyjne ciała – to powoduje objawy naczynioruchowe, czyli uderzenia gorąca i nocne poty.