Eksperci: czas odmrozić system ochrony zdrowia

Niezależny zespół ekspertów „Cuntinue curatio” zdrowia alarmuje, że placówki ochorny zdrowia nadal ograniczają liczbę świadczonych usług medycznych, a czas oczekiwania na świadczenia niepokojąco się wydłużył. Najgorzej jest w przypadku pacjentów pierwszorazowych – kolejki dla nich „stanęły”, a liczba oczekujących narasta. Przecenia się również możliwości e-wizyty, które w przypadku onkologii są niedopuszczalne. W tej sprawie w Ministerstwie Zdrowia odbywa się właśnie robocze spotkanie z wiceministrem Waldemarem Kraską.

Zespół utworzyły największe autorytety medyczne w Polsce wspierane przez Fundację My Pacjenci – m.in. prof. Bolesław Smoliński, prof. Leszek Czupryniak.

Spotkanie jest odpowiedzią na apel Zespołu zawarty w liście otwartym do pacjentów i decydentów „Zdrowie Polaków w obliczu pandemii COVID-19” o podjęcie działań zapobiegających negatywnym skutkom zaniechania opieki nad niezakażonymi SARS- CoV-2 pacjentami.

„Pacjenci trafiają do gabinetów z dużym opóżnieniem, co istotnie pogarsza szansę na skutczne leczenie. Pogorszenie sytuacji pacjentów jest także widoczne w zakresie monitorowania bezpieczeństwa stosowanej farmakoterapii” – czytamy w agendzie spotkania.

Jednym z tematów jest także ujednolicenie i rozpropagowanie rekomendacji standardów opieki i organizacji ochrony zdrowia w okresie pandemii wśród pracowników systemu.

„Brakuje jasnych i jednolitych wytycznych dla szpitali” – podkreśla w rozmowie z ISBzdrowie prof. Leszek Czupryniak, specjalista chorób wewnętrznych, specjalista diabetologii, kierownik Kliniki Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Warto przypomnieć, że odmrażanie placówek ochrony zdrowia ministerstwo ogłosiło już w maju.