Jest wrześniowa lista refundacyjna

„Wrześniowe obwieszczenie refundacyjne zawiera po raz pierwszy wstępną listę bezpłatnych leków dla kobiet w ciąży” – poinformował na Twitterze Maciej Miłkowski, wiceminister zdrowia odpowiedzialny za politykę lekową. Na liście znalazły się także szczepionki przeciw grypie – donosowa dla dzieci od 3 do 5 lat i iniekcyjna dla dorosłych do 65 lat, chorujących na przewlekłe schorzenia (m.in. z chorobami metabolicznymi, kardiologicznymi, oddechowymi, po transplantacjach i dla kobiet w ciąży).

Z kolei dla kobiet w ciąży znalazło się 114 produktów, m.in.: insuliny, hormony tarczycy, heparyny drobnocząsteczkowe, progesteron.

Na wrześniowej liście leków refundowanych znajdzie się nowy lek antypsychotyczny dla pacjentów ze schizofrenią – lurazydon (Latuda). Charakteryzuje się on korzystnym profilem kardiometabolicznym i nie powoduje wydłużenia odcinka QT oraz nadmiernego przyrostu masy ciała. Lek znajdzie się w refundacji aptecznej. Pełne wskazanie: „Leczenie schizofrenii u dorosłych pacjentów po nieskuteczności lub w przypadku przeciwwskazań do terapii pozostałymi lekami psychotycznymi II generacji.”

Od września refundowany będzie Valtricon – pierwszy trójskładnikowy lek zawierający połączenie amlodypina + walsartan + hydrochlorotiazyd. Stosowany jest w leczeniu samoistnego nadciśnienia tętniczego.

Do refundacji szpitalnej trafił Dinutuksymab beta (Qarziba) – lek sierocy stosowany w onkologii i hematologii dziecięcej. „Znajdzie się na wrześniowej liście z utworzeniem nowego programu lekowego dla pacjentów z nerwiakiem zarodkowym współczulnym (neuroblastoma). Jest to jeden z najczęstszych nowotworów wieku dziecięcego.
Lek ten pozwoli uzyskać całkowite wyleczenie dzieci w większości przypadków” – komentuje Miłkowski.

„Program lekowy „Leczenie raka piersi” w zakresie inhibitorów kinaz CDK4/6 został wraz z wrześniową listą refundacyjną zaktualizowany, poszerzony i na dzień dzisiejszy objął już wszystkie dostępne technologie lekowe” – dodaje wiceminister.

W programie lekowym „Leczenie raka piersi” w zaawansowanym hormonozależnym HER2 ujemnym raku piersi rozszerzono z wrześniową listą nowe wskazania dla rybocyklibu (Kisqali) o możliwość leczenia w I lub II linii leczenia w skojarzeniu fulwestrantem.

Do programu „Leczenie raka piersi” HER2 ujemnego dodano z wrześniową listą kolejny lek z grupy inhibitorów kinaz CDK4/6 – abemacyklib (Verzenios). Wskazania obejmują I lub II linię leczenia w skojarzeniu z inhibitorem aromatazy lub fulwestrantem.

Nowym lekiem na wrześniowej liście refundacyjnej jest też brygatynib (Alunbrig). Jest to kolejny inhibitor ALK w drugiej linii leczenia w programie lekowym „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca”.

„Ze względu na wysoką skuteczność i korzystne warunki kosztowe oczekujemy pilnego zakończenia całego procesu refundacyjnego i objęcia również pierwszej linii” – wyjaśnia Miłkowski.

Nowym lekiem jest także Ponatynib (Iclusig) w ramach programu lekowego „Leczenie przewlekłej białaczki szpikowej i ostrej białaczki limfoblastycznej”. Jest to lek sierocy w doustnej formie terapii, który dla części pacjentów jest jedyną opcją terapeutyczną.

Obwieszczenie dostępne jest: http://dziennikmz.mz.gov.pl/#/legalact/2020/60/