Medinice ma umowę na przeprowadzenie badań klinicznych w projekcie PacePress

Medinice zawarło umowę ramową z firmą zajmującą się prowadzeniem badań klinicznych na przeprowadzenie badań klinicznych u ludzi w projekcie PacePress – elektronicznej opaski uciskowej, podała spółka. Zawarta umowa dotyczy m.in.: weryfikacji dokumentów badania, nadzoru i monitorowania badania, zarządzania bezpieczeństwem w badaniu, opracowania raportu końcowego z badania.

„Celem badania jest ocena bezpieczeństwa i skuteczności wyrobu medycznego PacePress w prewencji istotnych powikłań krwotocznych oraz zakażeń loży u pacjentów przyjmujących nieprzerwanie leki przeciwkrzepliwe i przeciwpłytkowe poddanych zabiegom implantacji urządzeń wykorzystywanych w elektroterapii serca np. stymulatora lub kardiowertera-defibrylatora serca w otwartym, wieloośrodkowym badaniu klinicznym” – czytamy w komunikacie.

Medinice to polska firma o globalnym zasięgu, będąca platformą dla rozwiązań stosowanych w kardiologii. Firma rozwija własne projekty oraz projekty pozyskane od naukowców z Polski i zagranicy. Zespół tworzą profesjonaliści z obszaru medycyny, badań klinicznych, prawa (w szczególności własności intelektualnej) oraz finansów. Spółka zadebiutowała we wrześniu 2018 r. na rynku na NewConnect.

(ISBnews)