Neuca miała 29,86 mln zł zysku netto, 56,41 mln zł EBITDA w II kw. 2020 r.

Neuca odnotowało 29,86 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 28,8 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 40,32 mln zł wobec 37,8 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 56,41 mln zł wobec 51,58 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 909,96 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 1 986,49 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2020 r. spółka miała 79,32 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 64,98 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 4 547,31 mln zł w porównaniu z 4 123,92 mln zł rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 141,34 mln zł wobec 112,11 mln zł rok wcześniej.

„W I półroczu 2020 roku Grupa Neuca umocniła pozycję lidera osiągając 31,4% udziałów w rynku hurtu aptecznego, czyli o 2,4 pkt proc. więcej niż przed rokiem (źródło: IQVIA, dane Sell-In). Przychody ze sprzedaży Grupy Neuca w I półroczu 2020 roku wyniosły 4,55 mld zł, co stanowi wzrost o 10,3% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Tempo wzrostu biznesu grupy w I półroczu wyniosło 7,7% było ono wyższe od dynamiki rynku hurtu aptecznego, które w I półroczu 2020 roku zanotowała spadek o 0,4%, zaś w II kwartale 2020 roku rynek hurtu aptecznego zmniejszył się o 18,6%, a Grupa Neuca odnotowała spadek przychodów ze sprzedaży na poziomie 3,9%. Łączny udział spółek z Grupy Neuca w krajowym rynku hurtu aptecznego w II kwartale 2020 roku wyniósł 32,3%” – czytamy w sprawozdaniu zarządu.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2020 r. wyniósł 30,89 mln zł wobec 149,61 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Neuca jest liderem rynku hurtowej sprzedaży leków. Łączny udział spółek z grupy Neuca w krajowym rynku hurtu aptecznego na koniec 2019 r. wyniósł 29,2%.

(ISBnews)