Uniwersytet Zielonogórski nawiązał współpracę z Polskim Związkiem Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego

Uniwersytet Zielonogórski i Krajowi Producenci Leków rozpoczynają współpracę w zakresie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, komercjalizacji wyników realizowanych wspólnie projektów, a także organizacji praktyk i staży dla studentów oraz absolwentów w firmach farmaceutycznych.

List intencyjny między Polskim Związkiem Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego a Instytutem Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego podpisany został 27 sierpnia br. w Zielonej  Górze.

„Cieszymy się, że nasza Uczelnia rozpoczyna współpracę z najbardziej innowacyjną gałęzią przemysłu. Myślę, że największymi beneficjentami tej współpracy będą studenci kierunku biotechnologii” – powiedział cytowany w komunikacie rektor elekt prof. Wojciech Strzyżewski.
„Mamy nadzieje, że takie inicjatywy przyczynią się do wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki. Jej rozwój wymaga współpracy uczelni i instytutów badawczych dysponujących potencjałem naukowym oraz przedsiębiorców absorbujących nowe technologie” – dodał Krzysztof Kopeć, prezes PZPPF.

Uniwersytet Zielonogórski jest uczelnią, która bardzo dynamicznie się rozwija. Postała w 2001 r. w wyniku połączenia Politechniki Zielonogórskiej i Wyższej Szkoły Pedagogicznej. W roku akademickim 2019/2020 kształci blisko 10 tys. studentów. Biotechnologia jest jednym z młodszych kierunków studiów i stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie na kadry dla innowacyjnej gospodarki. Od kilkunastu lat w Zielonej Górze kształcą się też pielęgniarki, od  2015 r. lekarze, a najmłodszy kierunek to ratownictwo medyczne (od 2 lat).
Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego reprezentuje 18 wiodących krajowych producentów leków. Zrzesza firmy polskie i te, które zdecydowały się w Polsce rozpocząć działalność produkcyjną.

Choć z roku na rok w Polsce rośnie zainteresowanie środowisk akademickich kooperacją z przedsiębiorcami, to nadal transfer wiedzy do technologii napotyka wiele barier.  Trudno wciąż pogodzić cele i priorytety obydwu stron. Celem pracy naukowców jest dokonywanie przełomowych odkryć, biznes koncentruje się na szybkim rozwoju projektu do gotowego produktu. Tymczasem dla poprawy wskaźników innowacyjności naszego kraju współpraca między nauką i biznesem jest konieczna. Zwłaszcza że w wyliczanym przez Bloomberga indeksie innowacyjności jesteśmy dopiero na 25. miejscu. Przemysł farmaceutyczny jest branżą strategiczną dla poprawy innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki. Wiele firm farmaceutycznych kooperuje już z uniwersytetami w naszym kraju. Pierwszy raz jednak współpracę taką zaczyna związek pracodawców producentów leków.

Jak wynika z danych GUS, produkcja wyrobów farmaceutycznych jest najbardziej innowacyjną branżą w Polsce .Najwięcej (52 proc.) przedsiębiorstw innowacyjnych stanowią wytwórcy wyrobów farmaceutycznych, którzy wyprzedzają producentów komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych. Przemysł farmaceutyczny znajduje się też na pierwszym miejscu we wprowadzaniu innowacji produktowych.

„Jednak zyski z komercjalizacji wynalazków polskich uczonych są jednak często konsumowane zagranicą. Dlatego tak ważna jest kooperacja nauki z krajowym biznesem – zaznacza Grzegorz Rychwalski, wiceprezes PZPPF.  – Jeśli chcemy gonić takie kraje jak Szwajcaria, gdzie nakłady branży farmaceutycznej na B+R są jednymi z najwyższych, musi rosnąć rentowność krajowych firm farmaceutycznych. Mając jedne z najniższych cen leków w Europie i nie promując w żaden sposób krajowych producentów, nigdy się to nie uda” – dodaje Krzysztof Kopeć.

Przyszłością nowoczesnej medycyny jest biotechnologia. To także perspektywiczna gałąź gospodarki, która ma w Polsce duże szanse rozwoju. Do tego potrzebny jest przyjazny ekosystem, na który złożą się stymulujące do rozwoju  ramy prawne, system finansowania, dobrze wykształcone kadry oraz współpraca sektora przemysłu i nauki. Wygasanie patentów na leki biologiczne umożliwia krajowym firmom rozpoczęcie produkcji leków biologicznych równoważnych. W wyniku konkurencji na rynku ich ceny spadają, dzięki czemu terapia te stają się bardziej dostępne. Dlatego chcąc wspierać rozwój biotechnologii w Polsce należy automatycznie obejmować refundacją krajowe leki biologiczne, które ze względu na konkurencyjne ceny umożliwiają objęcie leczeniem większej liczby pacjentów.

„Dla nas jest to wielka szansa zarówno dla rozwoju naukowego, jak i dla kształcenia studentów. Planujemy uruchomienie specjalności biotechnologia farmaceutyczna. Studenci będą dobrze przygotowani m.in. dzięki możliwości odbycia praktyk i staży w firmach produkujących leki. Natomiast absolwenci będą mogli podjąć niezwykle ciekawą i dobrą pracę. Także współpraca naukowa w zakresie rozwiązywania problemów technologicznych zapowiada się interesująco. Zaangażujemy nasz potencjał naukowy. Bardzo mnie cieszy chęć współpracy ze strony PZPPF” – mówi prof. Leszek Jerzak.

Podpisany w Zielonej Górze list intencyjny przewiduje prowadzenia wspólnych prac rozwojowych i badań naukowych oraz realizację projektów związanych z opracowywaniem innowacji produktowych, procesowych i organizacyjnych, a także ich wdrażanie i komercjalizację. Zakłada też wspólny udział w programach badawczych MNiSW, Unii Europejskiej oraz w projektach finansowanych z funduszy strukturalnych i wspólnotowych. Zaplanowano również przedsięwzięcia mające na celu podnoszenie kwalifikacji, umiejętności i kompetencji studentów i absolwentów Instytutu Nauk Biologicznych Uczelni, w szczególności poprzez udział firm członkowskich PZPPF w formułowaniu oczekiwań, co do umiejętności i kwalifikacji absolwentów Instytutu, proponowaniu tematów i realizacji prac dyplomowych, organizowaniu praktyk i staży studenckich oraz staży dla absolwentów. Elementem współpracy będzie też zaproponowany przez resort przedsiębiorczości program doktoratów wdrożeniowych. W jego ramach została uruchomiona nowa ścieżka kariery akademickiej dla doktorantów, którzy otrzymując stypendium z MNiSW mogą w ramach doktoratu podjąć współpracę z  przedsiębiorcami, by rozwiązać konkretny technologiczny problem firmy.