PBKM sfinalizował nabycie 53% udziałów we włoskiej spółce Sorgente

Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) i Sorgente zrealizowały czynności zamknięcia przewidziane w umowie sprzedaży udziałów w Sorgente, w wyniku czego doszło do przeniesienia na PBKM 53% udziałów w kapitale zakładowym Sorgente, podał PBKM.

Ponadto w wyniku zrealizowania czynności zamknięcia doszło do zawarcia umowy pożyczki, na podstawie której PBKM udzieli Sorgente pożyczki w kwocie 400 tys. euro, wskazano w komunikacie.

15 czerwca br. PBKM zawarł z trzema osobami fizycznymi: Roberto Maranin, Salvatore Iuzzolinim oraz Emiliano Gummatim (łącznie – sprzedającymi) przedwstępną umowę zakupu udziałów, na mocy której PBKM nabędzie od sprzedających łącznie 53% kapitału zakładowego spółki Sorgente s.r.l. z siedzibą w Mediolanie za łączną kwotę 420 tys. euro, stanowiącą równowartość ok. 1,9 mln zł.

Polski Bank Komórek Macierzystych został założony w 2002 roku i zajmuje się pozyskiwaniem, przetwarzaniem i wieloletnim przechowywaniem komórek macierzystych pochodzących z krwi pępowinowej i innych tkanek popłodowych. Celem działalności PBKM jest zapewnienie dziecku lub członkom rodziny szybkiego dostępu do materiału biologicznego, który może być stosowany w nowoczesnych terapiach. Spółka zadebiutowała na GPW w 2016 r.

(ISBnews)