10 powiatów w strefach „żółtych” i „czerwonych”

„Mam dobrą wiadomość – obecnie tylko 10 powiatów jest na liście powiatów zagrożonych. Widać, że ta polityka przynosi dobre efekty” – ogłosił Waldemar Kraska, wiceminister zdrowia na konferencji prasowej.

Na liście „czerwonych” powiatów znalazły się: miasto Nowy Sącz, limanowski, pajęczarski.

Z kolei „żółte” powiaty to: przeworski, łowicki, lipski, kolski, konecki, nowosądecki, kłobucki.

Za to wydłużyła się lista powiatów na tzw. liście ostrzegawczej. Powiaty zagrożone dodatkowymi obostrzeniami to: łańcucki, kościerski, otwocki, miasto Skierniewice, ostrowski, starogardzki, tatrzański, nowotarski, żuromiński i wieluński.

Na terenie „czerwonych” powiatów nie mogą odbywać się targi ani wydarzenia kulturalne. Nie działają wesołe miasteczka, parki rozrywki, parki rekreacyjne sanatoria i ośrodki rehabilitacji. Wydarzenia sportowe mogą odbywać się tylko bez udziału publiczności. Natomiast w kościołach obowiązuje ograniczenie liczby maksymalnie do 50% obłożenia kościoła lub innego obiektu religijnego. Na zewnątrz świątyń może gromadzić się do 150 osób. W spotkaniach, także rodzinnych może uczestniczyć do 50 osób. Na siłowaniach na 1 os. musi przypadać 10 m2. W kinach może publiczność może zajmować jedynie 25% wolnych miejsc.

Nieco łagodniejsze obostrzenia obowiązują w tzw. strefie żółtej.

Na siłowniach, w klubach i centrach fitness na terenie tzw. stref żółtych na jedną osobę ma przypadać 7 m2 powierzchni (na terenie kraju miejsca mają być udostępniane naprzemiennie, przy zachowaniu 1,5 m odległości).

W weselach, innych uroczystościach rodzinnych i spotkaniach może brać udział maksymalnie 100 osób. Taki jest też limit liczby osób, które mogą wziąć udział w wydarzeniach kulturalnych na otwartej przestrzeni (na terenie całego kraju nie ma limitu miejsc pod warunkiem zachowania 1,5 metrowego dystansu). W kinach może przebywać jedynie 25% publiczności (na terenie kraju 50%).

Organizacja kongresów i targów jest możliwa jedynie pod warunkiem, że w miejscu odbywania się imprezy będzie znajdować się 1 osoba na 4m2 (na terenie kraju 1 os. na 2,5 m).

Dopytywany przez dziennikarzy Kraska zapowiedział, że przedstawiona wczoraj przez resort zdrowia strategia ma zacząć obowiązywać od 15 września. Wtedy mają zacząć działać szpitale w nowym podziale.