Captor Therapeutics planuje debiut na GPW na przełomie 2020/2021

Captor Therapeutics złożył w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) prospekt w związku z zamiarem przeprowadzenia pierwszej publicznej oferty akcji (IPO) i dopuszczenia oraz wprowadzenia akcji do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), podała spółka. Spółka planuje debiut na giełdzie na przełomie roku 2020/2021.

Środki, które spółka zamierza pozyskać z oferty publicznej, zostaną przeznaczone m.in. na finansowanie obecnych projektów badawczo-rozwojowych w celu doprowadzenia ich do optymalnego momentu korzystnego dla przeprowadzenia komercjalizacji leku (w fazie przedklinicznej lub w zależności od okoliczności w fazie I-A), podano.

„Zdecydowaliśmy się na emisję akcji w drodze oferty publicznej i wejście na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, aby pozyskać środki finansowe na realizację celów strategicznych spółki w perspektywie do końca 2022 r., związanych przede wszystkim z naszą działalnością badawczo-rozwojową. Przeprowadzenie IPO i wejście na GPW umożliwi spółce szybszy rozwój projektów, a tym samym zbudowanie wartości, która umożliwi realizację naszego celu strategicznego, czyli komercjalizację projektów, która w naszej ocenie może nastąpić na etapie badań przedklinicznych, czyli w momencie optymalnego stosunku wartości do ponoszonego ryzyka. Sądzimy, że będziemy gotowi do debiutu giełdowego na koniec tego roku, ale ostateczną decyzję o terminie oferty będziemy uzależniali od sytuacji na rynku kapitałowym” – powiedział Chief Scientific Officer i członek zarządu Michał Walczak, cytowany w komunikacie.

Captor Therapeutics jest firmą biofarmaceutyczną wyspecjalizowaną w rozwoju leków indukujących celowaną degradację białek chorobotwórczych (ang. Targeted Protein Degradation, TPD). Stosowana przez spółkę technologia TPD umożliwia usuwanie białek chorobotwórczych niedostępnych dla innych technologii oraz przełamuje ograniczenia leków małocząsteczkowych, niszcząc białka oporne na działanie dostępnych terapeutyków wykorzystując przewagi farmakologii degraderów nad inhibitorami, wskazano również.

„Technologia TPD jest wprawdzie bardzo młoda w kategoriach przemysłu farmaceutycznego, ale podmioty pracujące nad nią cieszą się zainteresowaniem wielkich koncernów farmaceutycznych. Pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Arvinas Inc., Nurix Inc., C4 Therapeutics Inc. oraz Kymera Therapeutics Inc. są przykładami spółek, które już na wczesnym etapie zawarły transakcje partneringowe z dużymi koncernami farmaceutycznymi. W ostatnim czasie dwie z tych firm – Nurix oraz Kymera – z sukcesem przeprowadziły pierwsze oferty publiczne na NASDAQ będąc jeszcze na etapie pracy nad lekami w fazie przedklinicznej. Ze względu na wysoką innowacyjność potencjalnej terapii z wykorzystaniem technologii TPD wskazany trend w sektorze farmaceutycznym, w szczególności w zakresie transakcji odnoszących się do TPD, powinien być kontynuowany z korzyścią dla projektów realizowanych przez Captor Therapeutics” – podkreślił Chief Business Officer Tom Shepherd.

„Cieszymy się, że Captor Therapeutics po przeprowadzeniu IPO dołączy do tego ekskluzywnego grona pionierów technologii TPD, które stały się spółkami publicznymi. Traktujemy to jako ważny element wizerunkowy, ponieważ wśród europejskich spółek publicznych działających
w tak innowacyjnym obszarze jedna z nich będzie posiadała silny polski rodowód i będzie notowana na polskiej giełdzie” – dodał Walczak.

Captor Therapeutics prowadzi obecnie 6 projektów badawczo-rozwojowych w zakresie odkrycia i opracowania skutecznych i innowacyjnych leków na choroby autoimmunologiczne i onkologiczne oraz 3 projekty ukierunkowane na rozwój platformy technologicznej. Najbardziej zaawansowane projekty badawczo-rozwojowe to CT1, ukierunkowany na raka wątrobowokomórkowego, oraz CT2, celujący w nowotwory układu krwionośnego i choroby autoimmunologiczne. Rozpoczęcie badań klinicznych obu tych projektów spółka przewiduje na 2023 r. Kolejne projekty dotyczą potencjalnych terapii na schorzenia nowotworowe (CT3), raka jelita grubego (CT4), choroby autoimmunologiczne – w szczególności patologiczne stany zapalne (CT5) oraz leczenia łuszczycy i reumatoidalnego zapalenia stawów (CT6). Spółka stale poddaje analizie nowe atrakcyjne cele molekularne o różnym poziomie walidacji w leczeniu chorób immunologicznych oraz onkologicznych.

Spółka finansuje potrzeby kapitałowe, skutecznie pozyskując dotacje unijne oraz środki od inwestorów prywatnych. Od początku funkcjonowania spółka zawarła z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju umowy na dofinansowanie projektów w łącznej wartości ponad 175 mln zł, podsumowano.

Captor Therapeutics jest szwajcarsko-polską firmą biofarmaceutyczną wyspecjalizowaną w rozwoju leków wywołujących celowaną degradację białek.

(ISBnews)