Celon Pharma ma rekomendację NCBR dot. dofinansowania projektu kwotą 38,9 mln zł

Wniosek spółki Celon Pharma o dofinansowanie projektu „Opracowanie i wdrożenie do badań klinicznych i działalności własnej spółki, innowacyjnego terapeutyku przeciwwirusowego w terapii COVID-19 i infekcji grypowych” został zarekomendowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) do dofinansowania, podała spółka. Rekomendowana wysokość dofinansowania wynosi 38,9 mln zł.

Wniosek został przedstawiony do konkursu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1.

„Nowe podejście terapeutyczne zaprojektowane przez naukowców z Celon Pharma S.A. łączy rozproszone dotychczas możliwości odpowiedzi na zagrożenie wywołane przez SARS-COV-2. Zakłada ono jednoczesne skracanie czasu infekcji u pacjentów już nią dotkniętych i znaczące ograniczenie rozprzestrzenianie się wirusa u osób zdrowych” – czytamy w komunikacie.

Całkowity koszt projektu został określony na ok. 65 mln zł, a rekomendowana wysokość dofinansowania wynosi 38,9 mln zł. Ostateczna kwota dofinansowania projektu może ulec zmianie, zaznaczono.

Celon Pharma jest zintegrowaną firmą biofarmaceutyczną zajmującą się badaniami, rozwojem, wytwarzaniem oraz sprzedażą produktów farmaceutycznych. Zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2016 r.

(ISBnews)