Doczekamy się Narodowego Programu Zdrowego Serca?

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Zdrowia trwają właśnie prace nad Narodowym Programem Chorób Układu Krążenia. Ten plan dla serca został zainicjowany przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne (PTK) w 2017 roku, a jego głównym założeniem jest wprowadzenie nielimitowanego dostępu pacjentów kardiologicznych do diagnostyki i terapii, koordynacji leczenia, wdrożenie programów prewencji pierwotnej i wtórnej.

Celem planu jest obniżenie śmiertelności z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego, które wciąż pozostają (przede wszystkim choroba wieńcowa) główną przyczyną zgonów Polaków.

Według ostatniego raportu NIZP-PZH z 2018 roku mężczyźni w Polsce żyją obecnie (2015 r.) o ok. 4,5 lat krócej niż wynosi średnia długość życia mieszkańców w UE. W przypadku kobiet różnice są mniejsze i Polki żyją obecnie (2015 r.) przeciętnie o ok. 1,9 roku krócej niż wynosi średnia długość życia dla ogółu mieszkanek Unii Europejskiej.

W decydującym stopniu za krótsze życie polskich mężczyzn odpowiada większa niż w innych krajach ich umieralność w wieku aktywności zawodowej, tzn. 25-64 lata, a przede wszystkim w wieku 45-64 lata,która odpowiada w około 45% za ich krótsze życie. W przypadku polskich kobiet, to, że żyją one krócej wynika z wyższej umieralności w starszym wieku 65 lat i więcej.

Prace nad Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia były już 3-krotnie wznawiane, obecnie został powołany Komitet Ekspertów, który pod auspicjami PTK oraz bezpośredniego koordynatora programu, Narodowego Instytutu Kardiologii ma zaproponować jego główne i szczegółowe cele oraz strategię jego wprowadzania, początkowo prawdopodobnie w formie pilotażu.

Główne punkty Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia:
•Kadry medyczne –programy specjalizacji, szkolenia zawodowe itp.;
•Inwestycje w edukację, prewencja pierwotna i styl życia;
•Inwestycje w pacjenta, prewencja wtórna;•Inwestycje w naukę i innowacje;
•inwestycje w system opieki zdrowotnej, m.in. tworzenie centrów doskonałości.