Jest zarządzenie ws. powołania zespołu ds. opiniowania zmian w ochronie zdrowia

W dzienniku urzędowym Ministerstwa Zdrowia ukazało się zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw opiniowania zmian w ochronie zdrowia.

„Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw zdrowia.Zadaniem Zespołu jest:
1) identyfikowanie potencjalnych obszarów w systemie ochrony zdrowia wymagających wprowadzenia zmian;
2) wypracowywanie propozycji modyfikacji istniejących rozwiązań w systemie ochrony zdrowia;
3) przeprowadzanie analizy oraz prezentowanie oceny propozycji zmian rozwiązań w systemie ochrony zdrowia opracowanych przez podmioty inne niż Zespół;
4) przedstawianie wniosków dotyczących funkcjonowania rozwiązań przyjętych w następstwie wdrożenia propozycji, o których mowa w pkt 2 i 3” – czytamy w zarządzeniu.

Przewodniczącym zespołu został Tomasz Hryniewiecki, dyrektor Narodowego Instytutu Kardiologii w Warszawie. A jego członkami: Michał Byliniak, wiceprezes NRA, prezydent Grupy Farmaceutycznej Unii Europejskiej (PGEU); Zofia Małas, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych; Andrzej Matyja, prezes Naczelnej izby Lekarskiej; Filip Płużański, przewodniczący Porozumienia Rezydentów; Andrzej Zapaśnik, ekspert Porozumienia Zielonogórskiego.

Treść zarządzenia: http://dziennikmz.mz.gov.pl/api/DUM_MZ/2020/70/journal/6329