Nowe prognozy dla rynku prywatnej opieki zdrowotnej

Jakie są prognozy dla rynku prywatnej opieki zdrowotnej? Na to pytanie próbowali odpowiedzieć uczestnicy I Forum Private Healthcare w Polsce, którego ISBzdrowie było patronem medialnym.

Zespół PMR zaprezentował wartości siedmiu wskaźników na rynku prywatnej opieki zdrowotnej, w tym wartości: prywatnej opieki zdrowotnej, abonamentów, ubezpieczeń, telemedycyny, stomatologii, diagnostyki laboratoryjnej oraz diagnostyki obrazowej – wszystkie w dwóch scenariuszach, które uwzględniają wpływ sytuacji epidemiologicznej na kształtowanie się osiąganych wartości.

Z zaprezentowanych danych płynie jedna kluczowa teza: każdy segment rynku prywatnej opieki zdrowotnej rządzi się swoimi prawami i część z nich w dobie kryzysu wyjdzie obronną ręką, część jednak będzie mierzyć się z dość głębokimi spadkami. Przykładowo, do wzrostów dojdzie w przypadku rynku diagnostyki laboratoryjnej, ubezpieczeń i abonamentów oraz telemedycyny.

Jednocześnie, stomatologia, diagnostyka obrazowa, turystyka medyczna oraz segment usług medycznych płatnych bezpośrednio z kieszeni pacjenta zanotują spadki, jednak już w 2021 r. powrócą na ścieżkę wzrostu.

Na forum zaprezentowano również prognozy markoekonomiczne PMR, które są ważną zmienną braną pod uwagę podczas przygotowywania prognoz dla wyżej wymienionych rynków.

Z licznych dyskusji i wypowiedzi uczestników Forum wyłania się wniosek, że w najbliższym czasie największym wyzwaniem dla prywatnych, ale też publicznych świadczeniodawców jest telemedycyna oraz realizacja świadczeń w ostrym reżimie sanitarnym.

Głównym problemem w dłuższej perspektywie, o którym wiemy od lat, ale który był podkreślany również przez uczestników Forum PMR, jest niedobór kadry medycznej.

Podczas Forum PMR uczestnicy mieli szansę wziąć udział w dyskusjach panelowych. Czy polski rynek opieki zdrowotnej, również prywatnej, jest gotowy na szersze stosowanie najnowszych technologii medycznych? Jak COVID-19 wpłynął na kształt rynku? Swoją oceną i planami rozwoju, podzielili się w tym roku przedstawiciele m.in. następujących firm i organizacji: LUX MED, Medicover, PZU Zdrowie, Signal Iduna, Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii oraz Jutro Medical.