Pracodawcy RP: leki 75+ nie powinny być finansowane z budżetu NFZ

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej podtrzymują swoje stanowisko wobec projektu rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia i jednocześnie zupełnie nie podzielają stanowiska przedstawionego przez resort zdrowia.

Pracodawcy RP kolejny raz wystosowali pismo do resortu finansów i zdrowia podkreślają, iż w odpowiedzi na apele organizacji pacjentów w lutym br., podczas procesowania ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020, Minister Zdrowia wydał oświadczenie, w którym znajduje się zapis: „Ma ona charakter porządkujący. Zgodnie z art. 43a i 43b ustawy o świadczeniach finansowanych ze środków publicznych, finansowane są one z budżetu państwa, ze środków pozostających w dyspozycji ministra zdrowia”.

„W naszej opinii projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia zaprzecza tej tezie i jednocześnie sugeruje, że strumień finansowania programu leków dla osób w wieku 75+ zostanie przekierowany z finansowania budżetowego na finansowanie w ramach NFZ” – podkreślają w swoim stanowisku.