Prof. Targowski nowym konsultantem krajowym ds. geriatrii

Prof. dr hab. Tomasz Targowski, kierownik Kliniki i Polikliniki Geriatrii w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji został krajowym konsultantem w dziedzinie geriatrii – poinformowało ministerstwo zdrowia.

Prof. Tomasz Targowski jest specjalistą chorób płuc i chorób wewnętrznych. Kieruje Kliniką i Polikliniką Geriatrii w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. Zawodowo związany z Kliniką Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii Wojskowego Instytutu Medycznego Centralnego Szpitala Klinicznego MON w Warszawie oraz z Centrum Medycznym Alpejska w Warszawie. Jest członkiem Narodowej Rady Geriatrii i Gerontologii.