Przegląd prasy

Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy.

Rzeczpospolita
–Pracodawcy, którzy zdecydują się sfinansować szczepienie na grypę swoim pracownikom, będą musieli zapłacić podatek od tego przychodu. Nie dotyczy to sytuacji, w której obowiązek przeprowadzenia szczepień nakładają na pracodawcę przepisy (tak jest np. w przypadku żołnierzy czy policjantów).
–Zdaniem dyrektora regionalnego WHO ds. Europy dr. Hansa Klugego w październiku i listopadzie odnotujemy znacznie większą śmiertelność wśród chorych zakażonych koronawirusem. Przyczynami wzrostu zachorowań ma być powrót dzieci do szkół oraz rozpoczynający się sezon grypowy. Na razie jednak w Europie wzrasta jedynie liczba chorych, liczba zgonów pozostaje na dotychczasowym poziomie.
–Naukowcy z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki jako pierwsi w Europie przeprowadzą kompleksowe badania wśród dzieci, które przeszły zakażenie COVID-19. Specjaliści obawiają się, że powikłania u dzieci mogą wpłynąć na ich dalszy rozwój.

Dziennik Gazeta Prawna
–PiS rozważa ujednolicenie struktury właścicielskiej szpitali, polegające na przeniesieniu pod opiekę wojewodów 250 placówek zarządzanych przez powiaty i kilkudziesięciu będących pod kuratelą marszałków. Zdaniem prezesa Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych Waldemara Malinowskiego zmianom tym nie sprzyja obecna epidemia koronawirusa, ponadto lepszym rozwiązaniem byłaby regionalizacja, a nie centralizacja.
–NIK przeprowadził kontrolę dostępności lecznictwa psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży. Główne zarzuty postawione przez urząd to: nierówności w dostępie do leczenia, brak kompleksowej opieki, brak lekarzy. W najgorszej sytuacji są chorzy z małych miast i wsi.
–Agencja Badań Medycznych przeznaczyła 100 mln zł na sieć wyspecjalizowanych Centrów Wsparcia Badań Klinicznych. Centra koordynujące badania kliniczne będą się znajdować w Warszawie, Łodzi, Białymstoku, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku i Gliwicach.