Ratownicy medyczni wznowili protest

Komitet Protestacyjny Ratowników Medycznych poinformował o odwieszeniu protestu „w związku z brakiem realizacji większości zapisów porozumienia” zawartego w 9 października ub.r. z Ministerstwem Zdrowia.

„W związku z brakiem realizacji większości zapisów porozumienia z dnia 9.10.2019 oraz poprzednich, decyzją z dnia 15.09.2020 informujemy, że z dniem 16.09.2020 Komitet Protestacyjny Ratowników Medycznych odwiesza protest i podejmuje działania mające na celu jego zintensyfikowanie” – czytamy w liście jaki przewodniczący Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Ratowników Medycznych (OZZRM) Piotr Dymon skierował do ministra zdrowia.

Ubiegłoroczne porozumienie przewidywało, że od początku 2020 r. średnie miesięczne wynagrodzenie ratowników medycznych wzrośnie wraz ze wszystkimi innymi składnikami i pochodnymi w przeliczeniu na jeden etat albo równoważnik etatu o kolejne 400 zł brutto do kwoty 1600 zł brutto miesięcznie.

W ocenie ratowników epidemia koronawirusa opóźniła prace nad realizacją całości porozumienia oraz, że „pojawiły się nowe problemy wymagające pilnego opracowania stałych, ustawowych rozwiązań”.

Domagają się m.in. nowelizacji ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy o Zawodzie i Samorządzie Ratowników Medycznych i 6-dniowego urlopu szkoleniowego.