Sejm przyjął ustawę o Funduszu Medycznym

Sejm przyjął ustawę o Funduszu Medycznym, który ma umożliwić finansowanie leczenia chorób rzadkich, profilaktykę onkologiczną i wydatki infrastrukturalne m.in. na budowę i wyposażenie szpitali.

Za przyjęciem ustawy opowiedziało się 440 posłów, przeciw było 12, a dwóch wstrzymało się od głosu.

Wcześniej odrzucono poprawkę i wniosek mniejszości. Zakładały one obniżenie środków na obsługę Funduszu do 0,5% całej puli środków (zgodnie z zapisem nie mogą przekroczyć 1% przychodów), a także wprowadzenie zapisu, że roczny budżet Funduszu będzie wynosił nie mniej niż 2 mln w tym roku (i 4 mld zł w latach kolejnych).

Zgodnie z przedłożeniem prezydenckim (projekt ustawy był inicjatywą prezydenta Andrzeja Dudy) maksymalny limit wydatków z budżetu państwa na Fundusz Medyczny wynosi w roku 2020 – 2 mld zł, a od roku 2021 do 2029 – 4 mld zł miesięcznie.

Fundusz ma być państwowym funduszem celowym, którego dysponentem ma być minister zdrowia. W jego ramach zostały wyodrębnione subfundusze, obsługujące konkretne obszary ochrony zdrowia:

– subfundusz infrastruktury strategicznej;

– subfundusz modernizacji podmiotów leczniczych;

– subfundusz rozwoju profilaktyki;

– subfundusz terapeutyczno-innowacyjny

Ustawa wskazuje przychody Funduszu, którymi mają być: wpływy z tytułu opłat od wydania opinii przez wojewodę lub ministra zdrowia dot. celowości budowy podmiotu leczniczego, nowych jednostek lub komórek organizacyjnych lub innej inwestycji tego rodzaju, dotacje z budżetu państwa z części której dysponentem jest minister zdrowia, odsetki od zgromadzonych środków, dobrowolne wpłaty, darowizny i zapisy oraz wpływy z innych tytułów.

(ISBnews)